Πίσω σε Νέα

10/03/2016

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ

Νέο ανταγωνιστικό πρόγραμμα Ασφάλισης Προσωπικού Ατυχήματος  Αλλοδαπών

Το νέο ανταγωνιστικό μας πρόγραμμα απευθύνεται σε αλλοδαπούς που ζουν, εργάζονται και σπουδάζουν στην  χώρα μας και για τους οποίους η ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη είναι η καλύτερη επιλογή για την περίθαλψη τους.

 ΠΑΡΟΧΕΣ                                                                           ΑΝΩΤΑΤΑ ΠΟΣΑ ΚΑΛΥΨΗΣ

Θάνατο  από ατύχημα                                                     €  1.000
Μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα                            € 15.000 ετησίως Με συμμετοχή ασφαλισμένου 20%
Μόνιμη Μερική ανικανότητα από ατύχημα                          € 15.000 ετησίως Με συμμετοχή ασφαλισμένου 20%
Ευρεία νοσοκομειακή περίθαλψη από ασθένεια ή
ατύχημα εντός νοσοκομείου                                              € 10.000 ετησίως Με συμμετοχή ασφαλισμένου 20%
Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ασθένεια ή ατύχημα           €   1.500 ετησίως Με συμμετοχή ασφαλισμένου 20%
 
· Οι παροχές της Μονίμου Μερικής Ανικανότητας ακολουθούν τα ποσοστά του σχετικού πίνακα παροχών των Γενικών / Ειδικών όρων που επισυνάπτονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να υπερβούν για όλη τη διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης σε σύνολο το 100% της παροχής Μονίμου Ολικής Ανικανότητας.

· Όσον αφορά τα Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα & την Νοσοκομειακή Περίθαλψη απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή αποζημίωσης είναι η προσκόμιση των σχετικών πρωτότυπων δικαιολογητικών / παραστατικών (τιμολόγιο, αποδείξεις πληρωμής).

· Δικαιούχοι του ασφαλίσματος ορίζονται οι ίδιοι ή οι νόμιμοι κληρονόμοι των ασφαλισμένων.

· Οι ανωτέρω παροχές ισχύουν όλο το 24ωρο εντός της Ελληνικής Επικράτειας και μόνο.

· Ασφαλίζονται άτομα μέχρι 74 ετών .

· Η ασφάλιση λήγει με την συμπλήρωση του 75ου έτους ηλικίας του ασφαλισμένου.

Ο κατάλογος τιμών είναι στη διαθεσή σας κατόπιν επικοινωνίας σας με το αρμόδιο κλάδο

τηλ 210 93 46 111

εσωτ 215

Σχετικές Φωτογραφίες