ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΥΡΟΣ

 

Ασφαλίστε το ενυπόθηκο σας σπίτι με πολύ οικονομικά ασφάλιστρα

Δείτε τον πίνακα

ΚΑΛΥΨΕΙΣ:
ΠΥΡΚΑΓΙΑ, ΚΕΡΑΥΝΟΣ, ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΚΑΠΝΟ, ΕΚΡΗΞΗ, ΠΤΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ, ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΕΡΕΙΠΙΩΝ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ, ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΟΚΤΗΤΩΝ (ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ) ΧΩΡΩΝ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΑΞΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΠΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΕΞΟΔΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΑΣ, ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΣΕΙΣΜΟΣ- ΕΚΡΗΞΗ ΥΦΑΙΣΤΕΙΟΥ 2% ΑΠΑΛΛΑΓΗ, ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΥΠΟΘΗΚΩΝ - ΕΝΕΧΥΡΟΥΧΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ