Δημοσιεύθηκε η ανακοίνωση της INTERNATIONAL LIFE για τους δικαιούχους απαιτήσεων

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
INTERNATIONAL LIFE AEΓΑ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Με την υπ’ αριθμ. 230/2/15.5.2017 (ΦΕΚ Β/1665/15.5.2017) απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) αποφασίστηκε: α) η οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής επιχείρησης με την επωνυμία «INTERNATIONAL LIFE Ανώνυμη Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «000314501000» και η θέση αυτής υπό καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 114 και 235 του ν. 4364/2016, β) η απαγόρευση της ελεύθερης διάθεσης του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της ως άνω εταιρείας, γ) ο τερματισμός του έργου του διορισμένου ασφαλιστικού διαχειριστή.

Με την υπ’ αριθμ. 231/2/15.5.2017 (ΦΕΚ Β/1689/16.5.2017) απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής της παραπάνω εταιρείας διορίστηκε ο κος Σωτήριος Βασιλόπουλος, στον οποίο ανατέθηκε το έργο της ασφαλιστικής εκκαθάρισης.

Με την παρούσα καλούνται ΟΛΟΙ οι δικαιούχοι απαιτήσεων από ασφάλιση της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας με την επωνυμία «INTERNATIONAL LIFE AEΓΑ», όπως αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους από ασφάλιση ενώπιον του ασφαλιστικού εκκαθαριστή εντός τεσσάρων μηνών από την πρώτη δημοσίευση της παρούσας η οποία λαμβάνει χώρα σήμερα στις 22.11.2017 και με καταληκτική ημερομηνία 23.3.2018 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 242 παρ. 2 ν. 4364/2016.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΜΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Οι αναγγελίες των απαιτήσεων στον ασφαλιστικό εκκαθαριστή υποβάλλονται από 9:00πμ έως 3:00μμ στα γραφεία της εκκαθάρισης Βασ. Σοφίας 60, Αθήνα, 11528.

Τηλέφωνα επικοινωνίας για το κοινό: 2130159744, 2111820525
Γραφείο δικαστικού (μόνον για εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις): 2111828570

Αθήνα, 22.11.2017
Ο Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής
Σωτήριος Βασιλόπουλος

Για το έντυπο αναγγελίας πατήστε ΕΔΩ

για οδηγίες της ΑΕΑΖ ΕΔΩ

Η ιστοσελίδα te-trust.gr χρησιμοποιεί τα απαραίτητα cookies για την βελτίωση της εμπειρίας πλοήγησης. Όροι Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου