Εμπλοκή σε τροχαίο με Ανασφάλιστο ή Άγνωστο Όχημα

Υπάρχουν δύο (2) τρόποι αποζημίωσης :
1. Σε περίπτωση που υπαίτιος για την πρόκληση του ατυχήματος είναι ο οδηγός
ανασφάλιστου οχήματος, τότε το πρόσωπο που υπέστη ζημία από το ατύχημα
αυτό δικαιούται να ζητήσει την πλήρη αποκατάσταση της ζημίας του από το
Επικουρικό Κεφάλαιο, το οποίο έχει συσταθεί, μεταξύ άλλων, και για την
εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού.
Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά την καταβολή της αποζημίωσης στον τρίτο
ζημιωθέντα, το Επικουρικό Κεφάλαιο δικαιούται να στραφεί κατά του ιδιοκτήτη,
κατόχου και οδηγού του ανασφάλιστου οχήματος και να αναζητήσει ό,τι
κατέβαλε στο ζημιωθέντα.

2. Υπάρχει παράλληλα η δυνατότητα να αποζημιωθείτε από την ασφαλιστική σας
εταιρία, εφόσον έχετε επιλέξει, επιπλέον της υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής
ευθύνης, και την κάλυψη «Υλικών Ζημιών από ανασφάλιστο αυτοκίνητο» και
συντρέχουν οι προϋποθέσεις της κάλυψης αυτής.
Να γνωρίζετε ότι σε περίπτωση που υπεύθυνος του τροχαίου
ατυχήματος παραμένει άγνωστο όχημα, τον τρίτο ζημιωθέντα αποζημιώνει το
Επικουρικό Κεφάλαιο καταβάλλοντάς του οπωσδήποτε αποζημίωση για τις
σωματικές βλάβες που υπέστη από το ατύχημα αυτό. Αποζημίωση για υλικές
ζημίες καταβάλλεται από το Επικουρικό Κεφάλαιο μόνο στην περίπτωση που οι
σωματικές βλάβες που υπέστη ο ζημιωθείς απαιτούν νοσοκομειακή περίθαλψη,
η οποία διήρκησε τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες σε δημόσιο ή ιδιωτικό νοσοκομείο.

Απαραίτητη, επίσης, προϋπόθεση είναι να έχει επιληφθεί του
ατυχήματος αστυνομική αρχή.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με τη νομολογία μας ο υπεύθυνος του
ατυχήματος θεωρείται άγνωστο πρόσωπο όταν είναι αντικειμενικά αδύνατη η
εξακρίβωση των στοιχείων του με την καταβολή της συνηθισμένης στις
συναλλαγές επιμέλειας.

Η ιστοσελίδα te-trust.gr χρησιμοποιεί τα απαραίτητα cookies για την βελτίωση της εμπειρίας πλοήγησης. Όροι Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου