Οριστική ανάρτηση δικαιούχων απαιτήσεων ΑΣΠΙΣ & COMMERCIAL VALUE.Οδηγίες και links.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Καταστάσεις Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφάλιση Ζωής και Εκκρεμών Δικαστικών Απαιτήσεων των υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείων με τις επωνυμίες «Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ» και «Commercial Value AAE»

 

Σας ενημερώνουμε για όλες τις σχετικές ανακοινώσεις και διαθέσιμες υπηρεσίες σχετικά με την οριστική κατάσταση δικαιούχων για τις υπό  εκκαθάριση εταιρείες Είναι σημαντικό ο κάθε πελάτης να ελέγξει αν το συμβόλαιο και η απαίτηση του είναι καταχωρημένη και ορθή καθώς έχει δικαίωμα ανακοπής μονό μέχρι τις προθεσμίες που αναφέρονται στις ανακοινώσεις .

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η Τράπεζα της Ελλάδος ενημερώνει ότι οι σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 του ν.δ. 400/1970 καταχωρούμενες στο ηλεκτρονικό Μητρώο Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων «Καταστάσεις Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφάλιση Ζωής» των εταιρειών υπό ασφαλιστική εκκαθάριση με τις επωνυμίες «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ» και «COMMERCIAL VALUE AAE» δεν δεσμεύουν κατ’ ουδένα τρόπο την Τράπεζα της Ελλάδος. Συνεπώς για κάθε ζήτημα σχετικά με τα αναγραφόμενα στις Καταστάσεις Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφάλιση Ζωής οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στην αντίστοιχη εταιρεία μέσω της ιστοσελίδας http://www.aspispronia.gr/ που αυτή διατηρεί και όχι στην Τράπεζα της Ελλάδος. Αντιρρήσεις κατά της κατάστασης δικαιούχων ασφαλίσματος ασκούνται με Ανακοπή στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών κατά της αντίστοιχης εταιρείας υπό ασφαλιστική εκκαθάριση και όχι κατά της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία δεν νομιμοποιείται παθητικώς. Εφιστούμε την προσοχή των ενδιαφερομένων στην τήρηση της σχετικής προθεσμίας του άρθρου 10 παρ. 3 του ν.δ. 400/1970.

 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 

«Εφιστούμε την προσοχή των ενδιαφερομένων στην τήρηση των προθεσμιών του άρθρου 10 παρ. 3 του ν.δ. 400/1970 για την άσκηση ανακοπής κατά της ως άνω Κατάστασης. Για κάθε ζήτημα σχετικά με τα αναγραφόμενα στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφάλιση Ζωής οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στην αντίστοιχη εταιρεία μέσω της ιστοσελίδας http://www.aspispronia.gr/ που αυτή διατηρεί και όχι στην Τράπεζα της Ελλάδος»

 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ SITE ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Η ιστοσελίδα te-trust.gr χρησιμοποιεί τα απαραίτητα cookies για την βελτίωση της εμπειρίας πλοήγησης. Όροι Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου