Στην βουλή κατατέθηκε η τροπολογία για τα νέα τέλη κυκλοφορίας 2016 με τις αλλαγές και τους πίνακες με τις νέες τιμές που θα πληρώσουν οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων φέτος. Η τροπολογία για τέλη κυκλοφορίας κατατέθηκε στο νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα μέτρα της συμφωνίας με τους δανειστές. Απο τις αλλαγές το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους υπολογίζει ότι θα έχει αύξηση εσόδων 13 εκατ. ευρώ. Τα νέα τέλη κυκλοφορίας θα βρίσκονται στο taxisnet. Με την προτεινόμενη διάταξη, αναπροσαρμόζονται τα τέλη κυκλοφορίας ώστε για παλαιότερα οχήματα να είναι χαμηλότερα σε σχέση με αυτά που θα καταβάλλουν τα πιο καινούργια, που είναι και υψηλότερης εμπορικής αξίας, ώστε να γίνει δικαιότερη η κατανομή των φορολογικών βαρών. Με την προτεινόμενη διάταξη επιβάλλονται τέλη κυκλοφορίας και στα υβριδικά αυτοκίνητα οχήματα και υβριδικές δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες που εκποιούνται από το Δημόσιο ή τον Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε και τίθενται από τους αγοραστές σε κυκλοφορία ως ιδιωτικής χρήσης, ώστε να γίνει δικαιότερη η κατανομή των φορολογικών βαρών. Με την προτεινόμενη διάταξη επιβάλλονται τέλη κυκλοφορίας και στα υβριδικά ΕΙΧ αυτοκίνητα καθώς και στις δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ιδιωτικής χρήσης άνω των 1548 κ.εκ, ώστε να είναι δικαιότερη η κατανομή των φορολογικών βαρών. Αυτοκίνητα οχήματα ιδιωτικής χρήσης α)Επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα έως την 31.10.2010 και δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ανεξαρτήτως της ημερομηνίας πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα αυτών, ως εξής:

α) Επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα έως τις 31.10.2010 και δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ανεξαρτήτως της ημερομηνίας πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα αυτών, ως εξής

β) Επιβατικά αυτοκίνητα ταξινομούμενα για πρώτη φορά στην Ελλάδα από 1.11.2010 και μετά, αποκλειστικά με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (γραμμάρια C02 ανα χιλιόμετρο).

Τα Ε.Ι.Χ. ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα (τροχόσπιτα): 140 Ευρώ Στα ανωτέρω αυτοκίνητα περιλαμβάνονται και τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα, που εισάγονται από το αλλοδαπό προσωπικό των εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων των εγκατεστημένων στην Ελλάδα με βάση των α.ν. 89/1967 (ΑΊ32). Επίσης περιλαμβάνονται και τα τύπου Jeep αυτοκίνητα, ανεξάρτητα από το χαρακτηρισμό τους ως επιβατικών ή φορτηγών.» Με την προτεινόμενη ρύθμιση διατηρείται η απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας για τα υβριδικά αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες έως 1549 κυβικά εκατοστά, αλλά θεσπίζονται ταυτόχρονα, για τα μεγαλύτερου κυβισμού οχήματα, τέλη κυκλοφορίας που ανέρχονται στο 60% των συμβατικών οχημάτων, με σκοπό την είσπραξη δημοσίων εσόδων κατά το δυνατόν στοχευμένα, από εκείνες τις κατηγορίες κατόχων που αφενός είναι σε θέση να ανανεώνουν τα οχήματά τους με νεότερης τεχνολογίας και αφετέρου τα οχήματα αυτά είναι πολύ μεγάλου κυβισμού Η θέσπιση τελών κυκλοφορίας ειδικά για τα μεγάλου κυβισμού οχήματα υβριδικής τεχνολογίας, και δεδομένου ότι η επιβάρυνση εξακολουθεί να παραμένει σημαντικά χαμηλότερη από αυτή που υφίστανται οι κάτοχοι συμβατικών οχημάτων, περιορίζει τις επιπτώσεις από την επιβολή τους ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στην αύξηση των εσόδων, που στα πλαίσια της τρέχουσας δημοσιονομικής συγκυρίας αποτελεί πρώτιστη στόχευση. Η διατήρηση της απαλλαγής για τα συγκεκριμένα οχήματα εφόσον ο κινητήρας τους δεν ξεπερνά τα 1549 κυβικά εκατοστά, συντηρεί το συγκριτικό τους πλεονέκτημα καθιστώντας τα ελκυστικά σε όσους επιδιώκουν να ανανεώσουν το όχημά τους με νεότερης τεχνολογίας Η επιβάρυνση των κατόχων μεγάλου κυβισμού υβριδικής τεχνολογίας οχημάτων αντισταθμίζεται από τη δυνατότητα σχετικής ελάφρυνσης λιγότερο ευνοημένων κατηγοριών κατόχων οχημάτων, με παράλληλη δυνατότητα αύξησης δημοσίων εσόδων. Διατηρείται η απαλλαγή για τους επαγγελματίες TAXI κατόχους των συγκεκριμένων οχημάτων εφόσον δεν πρόκειται για οχήματα πολύ μεγάλου κυβισμού. Με τον τρόπο αυτό διατηρείται το κίνητρο για την προμήθειά τους ενώ ταυτόχρονα η άντληση πρόσθετων δημοσίων εσόδων θα περιοριστεί σε κατόχους μεγάλου κυβισμού οχημάτων μόνο Με την προτεινόμενη διάταξη επιβάλλονται τέλη κυκλοφορίας και στα υβριδικά αυτοκίνητα οχήματα και υβριδικές δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες που εκποιούνται από το Δημόσιο ή τον Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε και τίθενται από τους αγοραστές σε κυκλοφορία ως ιδιωτικής χρήσης. Σύμφωνα με τις διατάξεις της τροπολογίας: «Ειδικά, υβριδικά αυτοκίνητα οχήματα και υβριδικές δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες, που εμπίπτουν στις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, έως 1549 κ.εκ., ανεξάρτητα από την ημερομηνία της πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας. Για τα οχήματα της κατηγορίας αυτής από 1549 κ.εκ. και άνω, τα τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται αναλογούν στο 60% των τελών των αντίστοιχων συμβατικών οχημάτων» «Τα υβριδικά επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, κυλινδρισμού κινητήρα έως 1.549 κ.εκ., που έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα για πρώτη φορά έως την 31.10.2010, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας. Για τα υβριδικά επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης κυλινδρισμού κινητήρα από 1.549 κ.εκ. και άνω, που έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα για πρώτη φορά έως την 31.10.2010, τα Τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται αναλογούν στο 60% των τελών των αντίστοιχων συμβατικών οχημάτων «Οι υβριδικές δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ιδιωτικής χρήσης, κυλινδρισμού κινητήρα έως 1.549 κ.εκ., ανεξάρτητα από την ημερομηνία της πρώτης ταξινόμησης τους στην Ελλάδα, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας. Για τις υβριδικές δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ιδιωτικής χρήσης, κυλινδρισμού κινητήρα από 1.549 κ.εκ. και άνω, ανεξάρτητα από την ημερομηνία της πρώτης ταξινόμησης τους στην Ελλάδα, τα Τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται αναλογούν στο 60% των τελών των αντίστοιχων συμβατικών οχημάτων.»
Σας παραθέτουμε τους πίνακες με τα ποσά στις παρακάτω φωτογραφίες.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *