Τι δικαιολογητικά πρέπει να έχω μαζί μου για τον έλεγχο ΚΤΕΟ;

Για να δείτε τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να έχετε μαζί σας κατά την διάρκεια του ελέγχου, ανάλογα με τον τύπο του οχήματος σας.

 

Ελαφρά Οχήματα
Ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης του κατόχου του οχήματος
Άδεια κυκλοφορίας ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο
Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (εφόσον έχει εκδοθεί)
Εγκρίσεις τύπου (σε περίπτωση τροποποιήσεων ή μετασκευής του οχήματος)
Ισχύοντα Πυροσβεστήρα
Πλήρες και ισχύoν φαρμακείο
Τρίγωνο
Κάρτα ελέγχου καυσαερίων (εφόσον υπάρχει)

 

Βαρέα Οχήματα

 

Φορολογικά στοιχεία ιδιοκτήτη (ΑΦΜ, ΔΟΥ)
Άδεια κυκλοφορίας & ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας (εφόσον απαιτείται π.χ. Για ρυμουλκούμενα-ημιρυμουλκούμενα οχήματα)
Ταυτότητα τoυ προσκομίζοντος το όχημα
Προηγούμενο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (εφόσον υπάρχει)
Πιστοποιητικό & μολυβδοδφραγίδες Ταχογράφου (εφόσον προβλέπεται)
Βεβαίωση περιοριστή ταχύτητας (εφόσον προβλέπεται)
Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων
Ισχύοντα Πυροσβεστήρα
Πλήρες και ισχύoν φαρμακείο
Τρίγωνο

Προσοχή:

Τα φορτηγά και τα λεωφορεία με αερόφρενα, θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με αναμονές λήψης παροχής αέρα για τον έλεγχο του συστήματος

 

Μοτό

 

Ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης του κατόχου του δικύκλου
Άδεια κυκλοφορίας ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο
Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (εφόσον έχει εκδοθεί)

Η ιστοσελίδα te-trust.gr χρησιμοποιεί τα απαραίτητα cookies για την βελτίωση της εμπειρίας πλοήγησης. Όροι Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου