Τι δικαιολογητικά πρέπει να έχω μαζί μου για τον έλεγχο ΚΤΕΟ;

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Για να δείτε τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να έχετε μαζί σας κατά την διάρκεια του ελέγχου, ανάλογα με τον τύπο του οχήματος σας.

 

Ελαφρά Οχήματα
Ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης του κατόχου του οχήματος
Άδεια κυκλοφορίας ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο
Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (εφόσον έχει εκδοθεί)
Εγκρίσεις τύπου (σε περίπτωση τροποποιήσεων ή μετασκευής του οχήματος)
Ισχύοντα Πυροσβεστήρα
Πλήρες και ισχύoν φαρμακείο
Τρίγωνο
Κάρτα ελέγχου καυσαερίων (εφόσον υπάρχει)

 

Βαρέα Οχήματα

 

Φορολογικά στοιχεία ιδιοκτήτη (ΑΦΜ, ΔΟΥ)
Άδεια κυκλοφορίας & ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας (εφόσον απαιτείται π.χ. Για ρυμουλκούμενα-ημιρυμουλκούμενα οχήματα)
Ταυτότητα τoυ προσκομίζοντος το όχημα
Προηγούμενο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (εφόσον υπάρχει)
Πιστοποιητικό & μολυβδοδφραγίδες Ταχογράφου (εφόσον προβλέπεται)
Βεβαίωση περιοριστή ταχύτητας (εφόσον προβλέπεται)
Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων
Ισχύοντα Πυροσβεστήρα
Πλήρες και ισχύoν φαρμακείο
Τρίγωνο

Προσοχή:

Τα φορτηγά και τα λεωφορεία με αερόφρενα, θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με αναμονές λήψης παροχής αέρα για τον έλεγχο του συστήματος

 

Μοτό

 

Ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης του κατόχου του δικύκλου
Άδεια κυκλοφορίας ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο
Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (εφόσον έχει εκδοθεί)

Η ιστοσελίδα te-trust.gr χρησιμοποιεί τα απαραίτητα cookies για την βελτίωση της εμπειρίας πλοήγησης. Όροι Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου