Ασφάλεια αστικής ευθύνης για εταιρείες ασφαλείας Security

Η ασφάλιση επιχειρήσεων έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει τα χρηματοοικονομικά – περιουσιακά στοιχεία ενός ιδιοκτήτη, και αποτελεί ουσιαστική επένδυση για μία επιχείρηση φύλαξης. (Security)

Όλες οι επιχειρήσεις ανεξάρτητα από το οικονομικό τους μέγεθος αντιμετωπίζουν κινδύνους που πρέπει να καλύπτονται από την ασφάλιση.

Ο πιο συνηθισμένος και απαιτητικός τύπος πολιτικής που επενδύουν οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων ασφαλείας είναι η ασφάλιση αστικής ευθύνης.

Μερικοί από τους κινδύνους που καλύπτει η ασφάλιση αυτή είναι:

  • Σωματικός τραυματισμός

  • Καταστροφή

  • Δικαστικά έξοδα

  • Νομική υπεράσπιση και κρίση

  • Προσωπικός τραυματισμός

Ενώ οι επιχειρήσεις δεν υποχρεούται νομικά να φέρουν ασφάλιση αστικής – γενικής ευθύνης, η λειτουργία τους χωρίς αυτή είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Η ύπαρξη ενός ασφαλιστικού συμβολαίου για την αντιστάθμιση αυτών των ζημιών είναι ο μόνος τρόπος για να αποτρέψετε μία πιθανή “καταστροφή” της επιχείρησης σας.

Γιατί είναι σημαντική η ασφάλιση του προσωπικού – επιχείρησης

Δύο σημαντικά ασφαλιστήρια συμβόλαια που πρέπει να θυμάστε είναι η ασφάλιση ιδιοκτησίας και η ασφάλιση αστικής ευθύνης. Όταν φροντίζετε ένα κτίριο ή μια επιχείρηση, η ιδιοκτησία ενδέχεται να κινδυνεύει από βανδαλισμό ή διάρρηξη.

Η ασφάλιση αστικής ευθύνης θα μπορούσε να προστατεύσει τον επιχειρηματία και τον επαγγελματία φρουρό καθώς μπορεί να προκύψουν καταστάσεις που δεν έχουν κανένα έλεγχο σε αυτές, και που έχει ως αποτέλεσμα υλικές ζημίες, κλοπές, ή τραυματισμό.

Οφέλη ασφαλιστικού προγράμματος

Ασφάλιση αστικής ευθύνης: παρέχει την κατάλληλη προστασία έναντι ευθύνης που μπορεί να προκύψει κατά τη διάρκεια της απασχόλησης, καλύπτοντας τις δαπάνες των δικαστικών εξόδων ή και το αίσθημα ικανοποίησης των αξιώσεων του τρίτου εναντίον του ασφαλισμένου (αποζημίωση) εξαιτίας των παραλείψεων του.

Τι παρέχεται σε ένα συμβόλαιο ασφάλειας εταιρείας security

Ο ασφαλισμένος αποζημιώνεται σε σχέση με την ευθύνη και που προκύπτει από τραυματισμό ή και ζημιά περιουσίας.

Η κάλυψη μπορεί να επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει δυσφήμιση, νόμιμο κόστος άμυνας και ευθύνη εργοδότη.

Αξιώσεις ασφαλείας

Ο ασφαλισμένος αποζημιώνεται σε σχέση με την ευθύνη για αξιώσεις που προκύπτουν από:

  • Τραυματισμός ατόμων

  • Ζημιά σε περιουσία εντός ή πλησίον του χώρου ασφαλείας και στη φροντίδα, φύλαξη ή έλεγχο του ασφαλισμένου ή την οποία αποτυχία του ασφαλισμένου να παρέχει το απαραίτητο προσωπικό ασφαλείας.

  • λανθασμένη “σύλληψη” προσώπων ενώ το προσωπικό ασφαλείας εκτελεί τα καθήκοντά του στην παροχή των υπηρεσιών ασφαλείας το απαραίτητο προσωπικό ασφαλείας ή την φύλαξη ή τον έλεγχο του ασφαλισμένου.

Επαγγελματική αμέλεια

Ο ασφαλισμένος διεκδικεί αποζημίωση σε σχέση με την ευθύνη για ξένους που προκύπτουν από τραυματισμό προσώπων ή και ζημιά σε περιουσία που προκύπτει από επαγγελματική αμέλεια.

Συμπερασματικά

Η ασφαλιστική κάλυψη των εταιρειών ασφάλειας (security) για υποθέσεις αστικής ευθύνης, που προκύπτουν από ατύχημα, έλλειψη εκπαίδευσης, αιφνίδιου συμβάντος, ανθρώπινου λάθους κ.α πρέπει να θεωρείται απαραίτητη, καθώς υπάρχει πάντα ο κίνδυνος ενός γεγονότος, που μπορεί να εκθέσει ανεπανόρθωτα το κύρος της εταιρείας σας και να αντιμετωπίσετε νομικές και οικονομικές αξιώσεις που να βλάψουν την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης.

Με την κάλυψη αυτού του ασφαλιστικού προγράμματος, προστατεύετε την εταιρεία σας και τους εργαζόμενους σας ενώ παρουσιάζετε στους πελάτες σας μία ολοκληρωμένη και επαγγελματική προσέγγιση στα ζητήματα ασφάλειας και στις οποίες αρνητικές καταστάσεις μπορεί να προκύψουν.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Γράψτε μας την κριτική σας και κάντε μας καλύτερους

Η ιστοσελίδα te-trust.gr χρησιμοποιεί τα απαραίτητα cookies για την βελτίωση της εμπειρίας πλοήγησης. Όροι Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου