Ασφάλεια ευθύνης από περιβαλλοντική ρύπανση

Η ασφάλιση περιβαλλοντικής ευθύνης καλύπτει το κόστος αποκατάστασης ζημιών που προκλήθηκαν από περιβαλλοντικά ατυχήματα όπως η ρύπανση της γης, του νερού, του αέρα, και της βιοποικιλότητας μιας περιοχής.

Γιατί είναι σημαντικό να το αποκτήσω;

Ως επιχείρηση θα αντιμετωπίσετε διάφορα σενάρια στα οποία οι επιχειρηματικές δραστηριότητες ενδέχεται να προκαλέσουν περιβαλλοντική ζημιά. Για παράδειγμα ζημιά που προκαλείται από:

 • Την τρέχουσα χρήση της επιχείρησης σας και η ακατάλληλη εγκατάσταση των οποίων τεχνολογικών υποδομών απαιτούνται.
 • Δυσλειτουργία συγκράτησης του περιεχομένου των δεξαμενών στην ιδιοκτησία σας π.χ. δεξαμενές λαδιού.
 • Ένα προϊόν που μεταφέρει η επιχείρησή σας π.χ. φυτοφάρμακα.
 • Πυρκαγιά στην ιδιοκτησία σας,
  Π.χ. κομποστοποίησης πράσινων αποβλήτων.
 • Λανθασμένοι τοποθέτηση αγωγών που προκαλούν απορρίψεις τοξικών υγρών στην παροχή νερού. π.χ. πλησίον υδροηλεκτρικών σταθμών.
 • Σκόνη και καπνικά φαινόμενα που προκύπτουν από κατασκευαστικές εργασίες, προκαλώντας ακόμη και αναπνευστική δυσχέρεια στους κατοίκους μιας περιοχής.

Επιπλέον, η πρόσφατη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αυξήσει σημαντικά το πιθανό κόστος αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν. Τα περιβαλλοντικά ζητήματα πρέπει να αντιμετωπιστούν γρήγορα για να προστατευτεί η φήμη της επιχείρησής σας.

Τι καλύπτει η ασφάλεια περιβαλοντικής ρύπνασης;

Η ασφάλιση περιβαλλοντικής ευθύνης καλύπτει το κόστος αποκατάστασης περιβαλλοντικών ζημιών που προκύπτουν τόσο από αξιώσεις ιδιωτικού δικαίου όσο και από αξιώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία της ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγκεκριμένα μπορεί να παρέχει κάλυψη για:

 • Τόσο ξαφνική ρύπανση όσο και σταδιακή ρύπανση
 • Εκκαθάριση του μέρους που επιβάλλουν οι ρυθμιστικές αρχές
 • Ευθύνη τρίτων συμπεριλαμβανομένων επιπτώσεων στην αξία ακινήτου
 • Νομικά έξοδα

Άλλοι τύποι ασφάλισης αστικής ευθύνης παρέχουν περιορισμένη κάλυψη μόνο για περιβαλλοντικές ζημιές:

 • Η ασφάλιση δημόσιας ευθύνης καλύπτει υποχρεώσεις που απορρέουν από το νόμο περί αδικοπραξίας όπως αμέλεια ή ενόχληση, αλλά καλύπτει μόνο περιορισμένες νομικές χρεώσεις οι εντολές εκτέλεσης.
 • Η ασφάλιση διευθυντών μπορεί να παρέχει κάποια κάλυψη για την υπεράσπιση αστικών ή ποινικών περιβαλλοντικών αξιώσεων.
 • Η ασφάλιση ιδιοκτησίας μπορεί να πετύχει κάποια κάλυψη για ζημιές σε κτίρια ως αποτέλεσμα περιβαλλοντικών ζημιών, π.χ. χημική διαρροή, αλλά κανονικά δεν καλύπτει μολυσμένο έδαφος.
 • Η ασφάλιση αστικής ευθύνης των εργοδοτών θα καλύψει το κόστος αποζημίωσης ενός εργαζομένου που υπέστη τραυματισμό η ασθένεια ως αποτέλεσμα έκθεσης σε επικίνδυνη ουσία, αλλά δεν παρέχει περαιτέρω κάλυψη.

Γενικά η ασφάλεια της περιβαλλοντικής ευθύνης, μπορεί να καλύψει όσα ορίζονται από τις κρατικές κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένων ζημιών περιουσίας, σωματικών τραυματισμών και αξιώσεων τρίτων. Οι πολιτικές περιβαλλοντικής ευθύνης καλύπτουν επίσης τα νομικά έξοδα που προκύπτουν από περιστατικά μόλυνσης ρύπανσης.

Τι θεωρείται περιβαλλοντική υποχρέωση;

Όταν ένας αγοραστής αποκτήσει ένα περιουσιακό στοιχείο ή μία επιχείρηση, που ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά το περιβάλλον, η περιβαλλοντική ευθύνη είναι ζωτικής σημασίας. Για παράδειγμα, όταν αγοράζετε ένα κομμάτι εξοπλισμού, που είναι πιθανό να προκαλέσει ρύπανση των υδάτων και του αέρα, γίνεται περιβαλλοντική εκτίμηση για την κατανόηση των διαφορετικών ειδών περιβαλλοντικής ευθύνης που σχετίζονται με τον εξοπλισμό που αποκτάτε.

Υποχρεώσεις συμμόρφωσης

Πρόκειται για κανονισμούς που επιτρέπουν την κατασκευή, τη διάθεση, και τη χρήση επιβλαβών ουσιών, όπως για παράδειγμα χημικά στο περιβάλλον.
Όταν αγοράζετε ένα κομμάτι εξοπλισμού ή περιουσιακού στοιχείου για την επιχείρησή σας πρέπει να τηρείτε τους ισχύοντες κανονισμούς συμμόρφωσης.

Υποχρεώσεις αποκατάστασης

Οι υποχρεώσεις αποκατάστασης αναγκάζουν τις επιχειρήσεις να περιορίσουν τις επιπτώσεις των βιομηχανικών δραστηριοτήτων και της ρύπανσης του περιβάλλοντος, καθώς και στην ανθρώπινη υγεία.

Πρόστιμα και κυρώσεις

Για μη συμμόρφωση μία εταιρεία δέχεται να υποχρεωθεί να καταβάλει κυρώσεις ή πρόστιμα με ισχύοντες κανονισμούς και νόμους που προστατεύουν το περιβάλλον από την υποβάθμιση ή την ρύπανση.

Συμπερασματικά

Είναι προφανές πως είναι ηθικό, νομικό και οικονομικό χρέος μιας υγιούς επιχείρησης, να προστατεύσει τη φήμη της, το κύρος της, τους εργαζομένους της, την οικονομική της ανάπτυξη, αλλά και το πολύτιμο φυσικό περιβάλλον, συνδυάζοντας το τερπνόν μετά του ωφελίμου.

Ο σύγχρονος επιχειρηματίας έχει την δυνατότητα να αναπτύξει το επιχειρηματικό του σχέδιο, αλλά και την συνεχή οικονομική ανάπτυξη της εταιρείας του, προβλέποντας ωστόσο πως ελλοχεύει ο κίνδυνος μία από τις δραστηριότητες του να επιφέρουν καίριο πλήγμα στην ανθρώπινη ζωή και στους βιότοπους.

Επομένως με την απόκτηση ενός ασφαλιστικού συμβολαίου για την ευθύνη περιβαλλοντικής ρύπανσης από τις δραστηριότητες που προκύπτουν καθημερινά στο επιχειρηματικό σύστημα, μπορείτε να εξασφαλίσετε,
προστασία των βιώσιμων οικονομικών πόρων της επαγγελματικής σας δραστηριότητας, μειωμένο περιβαλλοντικό “αποτύπωμα” και τον απαραίτητο σεβασμό προς τους διεθνείς κανονισμούς και νόμους περί προστασίας των σπάνιων οικοσυστημάτων αλλά και της ανθρώπινης ζωής και ευημερίας!

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Γράψτε μας την κριτική σας και κάντε μας καλύτερους

Η ιστοσελίδα te-trust.gr χρησιμοποιεί τα απαραίτητα cookies για την βελτίωση της εμπειρίας πλοήγησης. Όροι Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου