Ασφάλεια Γενικής αστικής ευθύνης

Η Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης προσφέρει κάλυψη σε επιχειρήσεις κάθε είδους για απαιτήσεις και αποζημιώσεις έναντι τρίτων εξαιτίας ζημιών που προκύπτουν από τη δραστηριότητα της επιχείρησης ή των εγκαταστάσεων αυτής.

Κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα, φυσικού ή νομικού προσώπου, μπορεί να προκαλέσει ζημιά ή να επηρεάσει αρνητικά τα συμφέροντα και τα δικαιώματα άλλων. Σύμφωνα με τον νόμο, υφίσταται ευθύνη του επαγγελματία προς τους πελάτες του ή γενικότερα προς τρίτους, καθώς και προς τους εργαζομένους του, για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές αυτών, από την άσκηση των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επιδικάζονται μεγάλα ποσά αποζημιώσεων για την επιχείρηση σε περίπτωση καταλογισμού ευθύνης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι απαιτήσεις για αποζημιώσεις προς τρίτους μπορούν να απειλήσουν σημαντικά την οικονομική ευρωστία μιας επιχείρησης. Η ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης είναι αυτή που θα προστατεύσει κάθε επιχείρηση από τέτοιας φύσεως δύσκολες καταστάσεις και θα εξασφαλίσει τη βιωσιμότητά της ανεξαρτήτως του ύψους του ποσού αποζημίωσης.

Η Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης απευθύνεται σε οποιαδήποτε επιχείρηση επιθυμεί να προστατεύσει την ύπαρξή της από τυχόν οικονομική ζημιά λόγω αξιώσεων τρίτων.

Ενδεικτικά απευθύνεται σε:

 • Εμπορικές επιχειρήσεις
 • Βιοτεχνίες
 • Βιομηχανίες
 • Καταστήματα
 • Γραφεία
 • Εστιατόρια – καφετέριες
 • Γυμναστήρια
 • Φροντιστήρια
 • Τουριστικές επιχειρήσεις
 • Κατασκευαστικές εταιρείες και άλλες.

Καλύψεις Ασφάλισης Γενικής Αστικής Ευθύνης για:

 • Δαπάνες απόκρουσης (π.χ. δικαστικά έξοδα) σε περίπτωση αξίωσης αποζημίωσης.
 • Σωματικές βλάβες, ακόμη και θάνατο, εξαιτίας της λειτουργίας της επιχείρησης ή των εγκαταστάσεων αυτής.
 • Υλικές ζημιές (καταστροφή, αλλοίωση κλπ. περιουσιακού στοιχείου) που τυχόν προκύψουν εξαιτίας της λειτουργίας της επιχείρησης ή των εγκαταστάσεων αυτής.
 • Ηθική βλάβη και ψυχική οδύνη εξαιτίας της λειτουργίας της επιχείρησης ή των εγκαταστάσεων αυτής.

Πλεονεκτήματα προγραμμάτων ασφάλισης Γενικής Αστικής Ευθύνης:

 • Υπεράσπιση απαιτήσεων οπουδήποτε τυχόν εγερθεί απαίτηση.
 • Δυνατότητα κάλυψης επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται οπουδήποτε στο εξωτερικό.
 • Δυνατοτητα κάλυψης επιχειρήσεων που διαθέτουν εγκαταστάσεις στο εξωτερικό.
 • Δυνατότητα παροχής ιδιαίτερα υψηλών ποσών ασφαλιστικής κάλυψης, ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες διαθέτουν τα απαραίτητα για κάθε επιχείρηση ασφαλιστικα προϊόντα Γενικής Αστικής Ευθύνης τα οποία συμβαδίζουν με τις σύγχρονες κοινωνικές και επαγγελματικές απαιτήσεις και είναι ιδανικά για κάθε επιχειρηματία και ελεύθερο επαγγελματία. Οι διαδικασίες ασφάλισης Γενικής Αστικής Ευθύνης είναι απλές και το κόστος των ασφαλιστηρίων αρκετά προσιτό. Η κάλυψη Γενικής Αστικής Ευθύνης μπορεί να είναι ξεχωριστό συμβόλαιο ή και επιπλέον προαιρετική κάλυψη στα πολυασφαλιστήρια συμβόλαια των επιχειρήσεων και μπορεί να προστεθεί εφόσον ζητηθεί. Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να διευκρινιστεί πως η επαγγελματική αστική ευθύνη δεν καλύπτεται με τα συμβόλαια Γενικής Αστικής Ευθύνης.

Η ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης προσδίδει ισορροπία και ηρεμία στην επαγγελματική ζωή κάθε επιχειρηματία, παρέχοντάς του τη δυνατότητα να επιδίδεται απρόσκοπτα στους επαγγελματικούς του στόχους.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Γράψτε μας την κριτική σας και κάντε μας καλύτερους

Η ιστοσελίδα te-trust.gr χρησιμοποιεί τα απαραίτητα cookies για την βελτίωση της εμπειρίας πλοήγησης. Όροι Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου