Ασφάλεια κατά παντός κινδύνου τεχνικών έργων

Παρ’ όλες τις δυσκολίες, η χώρα μας, με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής κοινότητας , συνεχίζει να κατασκευάζει τεχνικά έργα υποδομής. Η επιτυχής και έγκαιρη υλοποίησή τους είναι ευθύνη τόσο της Πολιτείας, όσο και των αναδόχων εταιρειών αυτών των έργων. Η μεγάλη αυτή ευθύνη που επωμίζονται οι κατασκευαστές των έργων έχει δημιουργήσει την ανάγκη μιας εξίσου σοβαρής εξασφάλισης.

Με την Ασφάλιση Τεχνικών Έργων έχουμε τη δύναμη να σας προσφέρουμε τη σιγουριά για τα έργα που εκτελείτε, εξασφαλίζοντας τις προϋποθέσεις για την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών και την έγκαιρη παράδοση του έργου.

Προγράμματα ασφάλισης κατά παντός κινδύνου τεχνικών έργων

Τα προγράμματα ασφάλισης κατά παντός κινδύνου τεχνικών έργων είναι ολοκληρωμένα προγράμματα ιδιοκτητών ή εργολάβων και αφορούν την ανέγερση κτισμάτων.  Εξασφαλίζουν την προστασία κατασκευαστικών έργων κάθε είδους τόσο για απρόοπτες και ξαφνικές ζημιές που τυχόν συμβούν σε αυτά κατά τη διάρκεια της ανέγερσής τους ή/και της συναρμολόγησής τους, όσο και για απαιτήσεις που προκύψουν από τρίτους λόγω σωματικών βλαβών ή/και υλικών ζημιών που τυχόν επέλθουν εξαιτίας των εργασιών ανέγερσης του έργου.

Οι παροχές στον Τεχνικό Κόσμο:

Τα προγράμματα κατά παντός κινδύνου τεχνικών έργων παρέχουν εκτεταμένη ασφαλιστική κάλυψη για κάθε έργο. Πιο συγκεκριμένα, παρέχουν:

  • Την ασφαλιστική κάλυψη Κατά Παντός Κινδύνου Εργολαβίας για κάθε κατηγορία τεχνικών έργων, κάθε προϋπολογισμού και για κάθε ζημιά που μπορεί να συμβεί στο έργο από: Φυσικά Φαινόμενα, Φωτιά, Πολιτικούς Κινδύνους, Κακόβουλη Ενέργεια Τρίτων, Ανθρώπινα Λάθη, Ελαττωματικό Σχεδιασμό.
  • Την ασφαλιστική κάλυψη για κινδύνους που μπορεί να εμφανιστούν στις υπάρχουσες κατασκευές του Κυρίου έργου, κατά τη διάρκεια συντήρησης του έργου, μέχρι την οριστική παράδοσή του, στο μηχανολογικό ή άλλο εξοπλισμό του έργου.
  • Την κάλυψη Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων (σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές) που θα προέλθουν από τις εκτελούμενες εργασίες.
  • Επιπλέον προαιρετικές καλύψεις, όπως: παροχές για αποκομιδή συντριμμάτων σε περίπτωση αποζημιωτέας ζημιάς.

Τί είδους έργα καλύπτονται;

Τα έργα που καλύπτονται από τα προγράμματα κατά παντός κινδύνου μπορεί να είναι: οικία, πολυκατοικία, συγκρότημα κτιριών, σχολείο, εκκλησία, νοσοκομείο, δρόμος, γέφυρα, εργοστάσιο και πολλά άλλα.

Σε ποιους απευθύνεται;

Η ασφάλιση κατά παντός κινδύνου τεχνικών έργων απευθύνεται σε:

  • ιδιοκτήτες έργων υπό κατασκευή
  • εργολάβους οικοδομών
  • εταιρείες ανάπτυξης γης και άλλους

Η TE-TRUST είναι εδώ για να προστατεύει και να στηρίζει όλους εσάς που πραγματοποιείτε και στηρίζετε τα όνειρα όλων όσων σας εμπιστεύονται. Εμείς φροντίζουμε προκειμένου να ολοκληρώνετε πάντα με επιτυχία τα έργα σας και να συνεχίζετε απρόσκοπτα την πορεία σας στον χώρο των κατασκευών.

Με την TE-TRUST έχετε στο πλευρό σας κάτι περισσότερο από έναν ασφαλιστικό σύμβουλο, έχετε έναν πολύτιμο συνεργάτη.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Γράψτε μας την κριτική σας και κάντε μας καλύτερους

Η ιστοσελίδα te-trust.gr χρησιμοποιεί τα απαραίτητα cookies για την βελτίωση της εμπειρίας πλοήγησης. Όροι Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου