Ασφάλεια κατά παντός κινδύνου τεχνικών έργων

Κατά παντός κινδύνου τεχνικών έργων

Η χώρα μας ,παρόλες τις δυσκολίες, συνεχίζει με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής κοινότητας ,τεχνικά έργα υποδομής. Η επιτυχής και έγκαιρη υλοποίησή τους είναι ευθύνη τόσο της Πολιτείας όσο και των αναδόχων αυτών των έργων. Η μεγάλη αυτή ευθύνη που επωμίζονται οι κατασκευαστές των έργων έχει δημιουργήσει την ανάγκη μιας εξίσου σοβαρής εξασφάλισης.

Με την Ασφάλιση Τεχνικών Έργων έχουμε τη δύναμη να σας προσφέρουμε τη σιγουριά για τα έργα που εκτελείτε, εξασφαλίζοντας τις προϋποθέσεις για την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών και την έγκαιρη παράδοση του έργου.

Οι παροχές στον Τεχνικό Κόσμο:

την ασφαλιστική κάλυψη Κατά Παντός Κινδύνου Εργολαβίας για κάθε κατηγορία τεχνικών έργων, κάθε προϋπολογισμού και για κάθε ζημιά που μπορεί να συμβεί στο έργο από: Φυσικά Φαινόμενα, Φωτιά, Πολιτικούς Κινδύνους, Κακόβουλη Ενέργεια Τρίτων, Ανθρώπινα Λάθη, Ελαττωματικό Σχεδιασμό. Για κινδύνους που μπορεί να εμφανιστούν στις υπάρχουσες κατασκευές του Κυρίου του έργου, κατά τη διάρκεια συντήρησης του έργου, μέχρι την οριστική παραλαβή του, στο μηχανολογικό ή άλλο εξοπλισμό του έργου. Επίσης σας παρέχει κάλυψη Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων (σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές) που θα προέλθουν από τις εκτελούμενες εργασίες.

Έχετε στο πλευρό σας κάτι περισσότερο από έναν ασφαλιστικό σύμβουλο, έναν πολύτιμο συνεργάτη.

Η ιστοσελίδα te-trust.gr χρησιμοποιεί τα απαραίτητα cookies για την βελτίωση της εμπειρίας πλοήγησης. Όροι Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου