Ασφάλεια μηχανικών βλαβών

Η ασφάλιση βλάβης μηχανημάτων καλύπτει εξωτερικές ζημιές που υπέστησαν οποιουδήποτε τύπου μηχανήματα, ή εξοπλισμό για εγκατάσταση βιομηχανικού χαρακτήρα.

Είναι πολύ σημαντική η ασφάλιση που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη πέρα από αυτό που έχουμε συνηθίσει, ασφάλιση πολλαπλών κινδύνων ή ζημιά σε χώρους ή αποθήκες, επειδή τα μηχανήματα αντιπροσωπεύουν ένα πολύ ισχυρό μέρος της οικονομικής επένδυσης στο χρηματοοικονομικό σχέδιο μιας επιχείρησης.

Τι μπορεί να ασφαλιστεί;

Μπορεί να ασφαλιστεί να ένας εκτεταμένος κατάλογος μηχανημάτων, μηχανολογικού εξοπλισμού συσκευών και εγκαταστάσεων.
Τέτοια μηχανήματα μπορούν να ασφαλιστούν πλήρως ή εν μέρει.

Τι δεν μπορεί να ασφαλιστεί στην ασφάλιση βλάβης μηχανημάτων;

Γενικά όλα αυτά τα στοιχεία που υπόκεινται συνεχώς σε φθορά συνήθως αποκλείονται από την κάλυψη.

Στην πραγματικότητα για αυτόν τον τύπο στοιχείων δεν υπάρχει συγκεκριμένος κίνδυνος επειδή από την αρχή είναι ήδη γνωστό ότι θα “αποτύχουν” λόγω του υψηλού ρυθμού περιστροφής, φυσικής φθοράς ή ανεπιτυχούς ρύθμισης.

Είναι αντικείμενα που υπόκεινται σε πράξεις χωρίς “ατυχήματα” και ότι στο κανονιστικό και αυστηρό ασφαλιστικό πλαίσιο ο ορισμός του ασφαλίσιμου αντικειμένου δεν μπορεί να “προσαρμοστεί”.

  • Ελαστικά
  • Καλώδια
  • Ιμάντες
  • Εργαλεία

Επίσης πρέπει να ειπωθεί ότι υπάρχει ένας άλλος τύπος ειδικής ασφάλισης για φορητό εξοπλισμό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Ποια άτομα μπορούν να επωφεληθούν από την ασφάλιση βλάβης μηχανημάτων;

Η ασφάλιση απευθύνεται κατά κύριο λόγο στις εταιρείες κατασκευής και παροχής υπηρεσιών που διαθέτουν πόρους μηχανημάτων.

Ποιες πληροφορίες είναι απαραίτητες για τη σύναψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου;

Οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη σύναψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου καθορίζονται στο στάδιο ανάλυσης κινδύνου από τον ασφαλιστή, για τη σύναψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου χρειαζόμαστε μεταξύ άλλων τις ακόλουθες λεπτομέρειες:

Κατάλογος μηχανημάτων και εξοπλισμού που θα ασφαλιστεί.
Περιγραφή της μεθόδου διαχείρισης των πόρων του μηχανήματος συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής κατάστασης των μηχανημάτων, της έννοιας και των τρόπων συντήρησης των μηχανημάτων.
Ιστορικό ζημιών.

Πόσο κοστίζει η ασφάλιση;

Η εκτίμηση του κόστους ασφάλισης απαιτεί επαγγελματική εκτίμηση κινδύνου. Η τιμή της ασφάλισης καθορίζεται μεμονωμένα ανάλογα με το ύψος της ασφάλισης, των τύπων των μηχανημάτων, την ηλικία, και την τεχνική τους κατάσταση, την μέθοδο συντήρησης και άλλους παράγοντες που επηρεάζουν τον κίνδυνο.

Πώς να προσδιορίσετε αν ένα δεδομένο μηχάνημα η συσκευή θα πρέπει να ασφαλίζεται υπό την ασφάλιση μηχανής ή τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό;

Σήμερα τα περισσότερα μηχανήματα περιέχουν ηλεκτρονικά εξαρτήματα που ελέγχουν ή παρακολουθούν τη συσκευή. Επομένως είναι συχνά δύσκολο να προσδιοριστεί ποιος τύπος ασφάλισης πρέπει να χρησιμοποιηθεί.
Είναι γενικά αποδεκτό ότι η ασφάλιση βλάβης μηχανών πρέπει να εφαρμόζεται σε μηχανήματα και εξοπλισμό που κυριαρχούν μηχανικά εξαρτήματα.

Συμπερασματικά

Ο σύγχρονος επιχειρηματίας εφόσον επιθυμεί να ακολουθήσει τις οικονομικές εξελίξεις, ώστε να είναι ανταγωνιστικός στο παγκόσμιο επιχειρηματικό στερέωμα, πρέπει να “υποστηρίζεται”
από υψηλής τεχνολογίας μηχανήματα ώστε να εκτελούν μέρος των εργασιών, με ταχύτητα και αξιοπιστία.

Δυστυχώς μαζί με τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν τα σύγχρονα μηχανήματα, μπορεί να δημιουργηθούν ορισμένες δυσλειτουργίες – βλάβες απρόσμενα και να προκαλέσουν, (ύφεση) στην οικονομική ευημερία και αξιοπιστία της εταιρείας σας.

Ως εκ τούτου η δημιουργία ενός ασφαλιστικού συμβολαίου μηχανικών βλαβών, εξασφαλίζει την πιθανότητα να μετριάσει ακόμη και να “μηδενίσει”, τον κίνδυνο ώστε να προχωρήσετε απρόσκοπτα και με ασφάλεια προς τους επιχειρηματικούς σας στόχους.

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Γράψτε μας την κριτική σας και κάντε μας καλύτερους

Η ιστοσελίδα te-trust.gr χρησιμοποιεί τα απαραίτητα cookies για την βελτίωση της εμπειρίας πλοήγησης. Όροι Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου