Ασφάλεια Πιστώσεων

Εξαιτίας του ανταγωνισμού αλλά και των συνθηκών που επικρατούν στην παγκόσμια αγορά, το μεγαλύτερο μέρος των εμπορικών συναλλαγών γίνεται με πίστωση. Ωστόσο, η μέση διάρκεια πίστωσης αυξάνει τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα ο κίνδυνος μη πληρωμής μιας εμπορικής συναλλαγής να είναι ιδιαίτερα αυξημένος ενώ και το ύψος των απλήρωτων επιταγών και συναλλαγματικών στην Ελλάδα αποδεικνύει την αυξημένη επικινδυνότητα.
Ως εκ τούτου,η ανάγκη για ασφάλεια πιστώσεων καθίσταται πιο επιτακτική από ποτέ.

Τί είναι η ασφάλεια πιστώσεων

Η ασφάλεια πιστώσεων αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό εργαλείο για όλες τις σύγχρονες επιχειρήσεις, καθώς τις βοηθάει να διαχειριστούν και να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται εξαιτίας των πωλήσεων εμπορευμάτων ή της παροχής υπηρεσιών, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, επί πιστώσει. Πιο συγκεκριμένα, μέσω της ασφάλισης πιστώσεων, κάθε επιχείρηση προστατεύεται από την αδυναμία πληρωμών των πελατών της ή από περιπτώσεις αφερεγγυότητας αυτών ενώ συνάμα εξασφαλίζει το μέλλον της.

Τα πλεονεκτήματα της ασφάλισης πιστώσεων

Αυτού του είδους η ασφάλεια παρέχει πολύ σημαντικά οφέλη για τους επιχειρηματίες, τα κυριότερα εκ των οποίων είναι:

  • Η δυνατότητα πωλήσεων με πίστωση σε ήδη υπάρχοντες ή νέους πελάτες-αγοραστές με απόλυτη ασφάλεια.
  • Η δυνατότητα αξιολόγησης της οικονομικής ικανότητας και φερεγγυότητας των πελατών της επιχείρησης.
  • Η δυνατότητα καλύτερης και ευκολότερης χρηματοδότησης από τα πιστωτικά ιδρύματα λόγω της αυξημένης δικής της φερεγγυότητας αλλά και των βελτιωμένων οικονομικών της στοιχείων εξαιτίας της ασφάλειας πιστώσεων.
  • Η διεκδίκηση των απαιτήσεων από τους οφειλέτες και η μεγιστοποίηση των πιθανοτήτων είσπραξης των οφειλών.
  • Η βελτίωση της ρευστότητας της ασφαλισμένης επιχείρησης σε περίπτωση αποζημίωσης εξαιτίας. ανείσπρακτης απαίτησης από πελάτη.
  • Η εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της επιχείρησης.
  • Το αίσθημα σιγουριάς που αισθάνεται κάθε επιχείρηση προκειμένου να μπορέσει να εξελιχθεί και να αναπτυχθεί.

Πότε ενεργοποιείται η ασφάλεια πιστώσεων

Η ασφαλισμένη επιχείρηση αποζημιώνεται από την ασφαλιστική εταιρεία σε περίπτωση “αποδεδειγμένης αφερεγγυότητας” που συμβαίνει όταν ο αγοραστής-πελάτης πτωχεύσει ή όταν έρθει σε δικαστικό ή εξωδικαστικό διακανονισμό με τους πιστωτές του. Επίσης, όταν παρατηρείται “καθυστερημένη πληρωμή”, δηλαδή όταν ο αγοραστής καθυστερεί την πληρωμή των υποχρεώσεών του στον ασφαλισμένο, μετά τη λήξη της αρχικής διάρκειας της πίστωσης.

Σε ποιους απευθύνεται η ασφάλεια πιστώσεων

Η ασφάλεια πιστώσεων αφορά κάθε επιχείρηση που πουλάει τα προϊόντα της ή παρέχει τις υπηρεσίες της με πίστωση και επιθυμεί να εξασφαλίσει την πληρωμή αυτών. Ειδικότερα, αφορά επιχειρήσεις με υψηλές πωλήσεις και μεγάλες προθεσμίες πίστωσης οι οποίες κινδυνεύουν περισσότερο με καθυστέρηση πληρωμής και είσπραξης των απαιτήσεων. Επιπλέον, απευθύνεται σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ρευστότητας λόγω καθυστερήσεων ή αποφυγής πληρωμών των οφειλών των πελατών τους.

Κόστος της ασφάλειας πιστώσεων

Το κόστος αυτής της ασφάλειας είναι συνισταμένη διαφόρων παραγόντων. Πιο συγκεκριμένα, λαμβάνονται υπόψη στοιχεία, όπως ο κλάδος της οικονομίας, η διασπορά του κινδύνου, ο τρόπος με τον οποίο η επιχείρηση διαχειρίζεται τους πελάτες της, τα ποσά και η διάρκεια πίστωσης, η φερεγγυότητα των πελατών, οι επισφαλείς απαιτήσεις και άλλα. Ωστόσο, πρόκειται για ένα κόστος που είναι σαφώς μικρότερο σε σχέση με τον καλυπτόμενο κίνδυνο και που σε κάθε περίπτωση αξίζει κάθε επιχείρηση να καταβάλει προκειμένου να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητά της.

Η TE-TRUST  είναι πάντα στη διάθεσή σας προκειμένου να σας ενημερώσει πλήρως για οτιδήποτε σχετικό με την ασφάλεια πιστώσεων, να σας βοηθήσει και να σας κατευθύνει σωστά. Η εμπειρία και η αξιοπιστία μας είναι οι σημαντικότεροι λόγοι για να μας εμπιστευτείτε και μαζί να εξασφαλίσουμε το καλύτερο μέλλον για την επιχείρησή σας.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Γράψτε μας την κριτική σας και κάντε μας καλύτερους

Η ιστοσελίδα te-trust.gr χρησιμοποιεί τα απαραίτητα cookies για την βελτίωση της εμπειρίας πλοήγησης. Όροι Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου