Ασφάλιση ανάκλησης προϊόντων

Τι είναι η ασφάλιση ανάκλησης προϊόντων;

Η ασφάλιση ανάκλησης προϊόντων καλύπτει τα έξοδα που σχετίζονται με την ανάκληση προϊόντος από την αγορά.

Η ασφάλεια ανάκλησης προϊόντων αγοράζετε συνήθως από κατασκευαστές όπως εταιρίες τροφίμων, ποτών, παιχνιδιών και ηλεκτρονικών ειδών, για την κάλυψη δαπανών όπως ειδοποίηση πελατών, έξοδα αποστολής και έξοδα διάθεσης.
Η κάλυψη ισχύει γενικά για την ίδια την εταιρεία και μπορεί να αγοραστεί πρόσθετη κάλυψη για την κάλυψη του κόστους τρίτων.

Βασικές επιλογές

  • Η ασφάλιση ανάκλησης προϊόντων καλύπτει έξοδα που σχετίζονται με την ανάπτυξη ενός προϊόντος μετά τη διάθεσή του στο κοινό.
  • Υπάρχουν πολλά κόστη που συνοδεύονται από ανάκληση προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής, του κόστους αποθήκης, του κόστους διάθεσης και του κόστους ανανέωσης. Η ασφάλιση ανακλήσεις προϊόντων καλύπτει αυτά τα έξοδα.
  • Η ασφάλιση ανάκλησης προϊόντος ενεργοποιείται όταν ένα προϊόν ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία ή και το θάνατο για τους χρήστες του προϊόντος.
    Οι κίνδυνοι ανάκλησης προϊόντων έχουν αυξηθεί με την πάροδο των ετών λόγω αυστηρότερων παγκόσμιων κανονιστικών κανόνων και απαιτήσεων ασφάλειας.
  • Η ασφάλιση ανάκλησης προϊόντων αποσκοπεί στην προστασία των εταιρειών από χρηματοοικονομικές απώλειες και την πτώχευση που μπορεί να προκύψει από ανακλήσεις προϊόντων.

Κατανόηση της ασφάλισης ανάκλησης προϊόντων

Η ασφάλιση ανάκλησης προϊόντος αποζημιώνει τους αντισυμβαλλόμενους για οικονομικές απώλειες που υπέστησαν κατά την ανάκληση ενός προϊόντος. Η ανάκληση προϊόντων μπορεί να είναι ακούσια ( απαιτείται από μία ρυθμιστική αρχή ή την κυβέρνηση) ή εθελοντική (ο κατασκευαστής παρατηρεί ένα ελάττωμα που είναι πίθανο να αναγκάσει μία ακούσια ανάκληση) και μπορεί να είναι δαπανηρό.

Η κάλυψη βάση μιας πολιτικής ανάκλησης προϊόντων για μία εταιρεία τροφίμων και ποτών, για παράδειγμα, θα ήταν η γνώση ότι ένα προϊόν που έχει μολυνθεί κατά λάθος ή κατά λάθος θα μπορούσε να προκαλέσει σωματικές βλάβες ή θάνατο εάν καταναλωθεί από το κοινό.

Ακόμα και αν το προϊόν καταλήξει σε εύρεση ευθύνης, ο ασφαλισμένος καλύπτεται για ορισμένα οικονομικά έξοδα που σχετίζεται με το συμβάν.

Μία εταιρεία θα μπορούσε να αναγκαστεί να χρεοκοπήσει εάν δεν έχει καλύψει ανάκλησης προϊόντων. Ιδιαίτερα οι μικρότερες εταιρείες. Ενώ πολλοί μεγάλοι οργανισμοί έχουν τους πόρους για να αντιμετωπίσουν το αντίκτυπο της ανάκλησης προϊόντος, οι μικρότεροι οργανισμοί απλά δεν μπορούν να απορροφήσουν τέτοιες οικονομικές απώλειες.

Αν και είναι καλό για τους καταναλωτές οι αυστηρότερες απαιτήσεις ποιότητας των προϊόντων δημιουργούν δυσκολίες για τους κατασκευαστές και η πρόκληση είναι μεγαλύτερη σήμερα από πότε, καθώς οι αλυσίδες εφοδιασμού είναι γεωγραφικά διαδεδομένες και τα πρωτόκολλα και τα πρότυπα κατασκευής διαφέρουν μεταξύ των διαφορετικών τοποθεσιών.

Ο κίνδυνος ανάκλησης προϊόντος έχει αυξηθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια λόγω του αυξανόμενου αριθμού παγκόσμιων κανονιστικό προτύπων και μία σχεδόν σταθερής διάθεσης νέων κανόνων ασφάλειας προϊόντων.

Τα πιο συνηθισμένα προϊόντα που αντιμετωπίζουν ανακλήσεις προϊόντων είναι, καθίσματα ασφαλείας για παιδιά, καλλυντικά, τρόφιμα, φάρμακα, παιχνίδια και οχήματα.

Λόγοι για την αγορά ασφάλισης ανάκλησης προϊόντων

Τα γεγονότα ανάκλησης προϊόντος συμβαίνουν σχεδόν κάθε μέρα.

Σπάνια πέρνα μία μέρα χωρίς να δημιουργούνται ειδήσεις για τα προϊόντα μιας εταιρείας για λόγους ασφαλείας, σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το κόστος ανάκλησης είναι απαγορευτικό.

Τα έξοδα ανάκλησης ενός προϊόντος αρχίζουν να αυξάνονται, ξεκινώντας από το κόστος που σχετίζεται με την απόσυρση του αναγνωρισμένου προϊόντος από τα ράφια. Σε πολλές περιπτώσεις, τα προϊόντα πρέπει να αφαιρούνται, να καταστρέφονται, να απορρίπτονται και στη συνέχεια, να αντικαθίστανται.

Εν κατακλείδι: στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον είναι ασφαλές να σκεφτούμε, τις αρνητικές και απρόβλεπτες εξελίξεις- συνέπειες που μπορεί να δημιουργηθούν κατά την παραγωγή, διάθεση, τοποθέτηση, και την αγορά ενός προϊόντος που δεν πληροί τις προϋποθέσεις, που ορίζουν οι κανονισμοί και που σκοπό έχει να ικανοποιήσει τις ανάγκες των καταναλωτών – πελατών.

Στόχος είναι η πληρέστερη δυνατή κάλυψη για κάθε συμβάν – γεγονός που θα προστατέψει εσάς ως επιχειρηματίες αλλά και τους πελάτες σας, αποκτώντας ένα συμβόλαιο ασφάλισης ανάκλησης προϊόντων.

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Γράψτε μας την κριτική σας και κάντε μας καλύτερους

Η ιστοσελίδα te-trust.gr χρησιμοποιεί τα απαραίτητα cookies για την βελτίωση της εμπειρίας πλοήγησης. Όροι Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου