Ασφάλιση ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Κάλυψη αξίωση και εξαιρέσεις

Σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις και οργανισμοί χρειάζονται σήμερα ηλεκτρονικό εξοπλισμό για να λειτουργήσουν. Και οποιοδήποτε πρόβλημα με τον εξοπλισμό μπορεί να παρεμποδίσει την εργασία, μπορεί να οδηγήσει αναπόφευκτα και σε οικονομική απώλεια.

Για να ξεπεραστεί η οικονομική απώλεια και να ληφθεί η απαραίτητη κάλυψη για σχετικούς κινδύνους, μπορείτε να κάνετε ασφάλιση ηλεκτρονικού εξοπλισμού κατά παντός κινδύνου.

Τι είναι η ασφάλιση ηλεκτρονικού εξοπλισμού;

Σήμερα δεν υπάρχει σχεδόν καμία επιχείρηση που δεν χρησιμοποιεί διαδικτυακά δεδομένα, ηλεκτρονικό εξοπλισμό και αναλυτικά στοιχεία. Εάν κάποιο από αυτά τα αντικείμενα καταστραφεί, μπορεί να υπάρξει μεγάλη οικονομική απώλεια με αποτέλεσμα τόσο την οικονομική αποστράγγιση όσο και την αύξηση του επιπέδου στρες, ακόμη και της φήμης της εταιρείας σας.

Η ασφάλιση αυτή προσφέρει ολοκληρωμένη κάλυψη για απώλεια ηλεκτρονικών αγαθών και βοηθά των ασφαλισμένο να εξοικονομήσει περισσότερα κέρδη από ότι ζημιές.

Τύποι ασφάλισης ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Η ασφάλιση ηλεκτρονικού εξοπλισμού προσφέρει κάλυψη σε τρεις ενότητες προκειμένου να ικανοποιηθούν διάφορες απαιτήσεις των ασφαλισμένων. Οι τρεις κατηγορίες είναι:

 • Όλοι οι κίνδυνοι: οι πολιτικοί καλύπτει κίνδυνο πυρκαγιάς και “χειροκίνητου” κινδύνου. Ενώ η πυρκαγιά οι καταιγίδες και οι κατολισθήσεις είναι μερικά παραδείγματα που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές, ζημιές που προκαλούνται από τρομοκρατία ταραχές και απεργίες είναι “χειροκίνητοι” κίνδυνοι.
 • Εξωτερικά μέσα δεδομένων: καλύπτει τα έξοδα που προκαλούνται λόγω απώλειας δεδομένων σε εξωτερικές συσκευές.
 • Αυξημένο κόστος εργασίας: Αυτή η κάλυψη είναι για την υπό κατεστημένη μονάδα επεξεργασίας δεδομένων. Οταν ο ασφαλισμένος εξοπλισμός χαθεί ή καταστραφεί και ένα εναλλακτικό εργαλείο, οι πρόσθετοι εργαζόμενοι χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της εργασίας τα έξοδα καλύπτονται από ασφάλιση ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Τι καλύπτει η ασφάλιση ηλεκτρονικού εξοπλισμού;

Η ασφάλιση ηλεκτρονικού εξοπλισμού είναι απαραίτητη για άτομα που ασχολούνται με τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Ένα ευέλικτο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των ζημιών η ζημιών που προκλήθηκαν στον εξοπλισμό λόγω των ακόλουθων αιτιών.

 • Κάλυψη σε κατεστραμμένο εξοπλισμό:
 • Κάλυψη σε κατεστραμμένα μέσα δεδομένων: έξοδα που σχετίζονται με την αποκατάσταση των εξωτερικών μέσων δεδομένων, χαμένες πληροφορίες, κατεστραμμένα ή χαμένα μέσα δεδομένων.
 • Κόστος εργασίας: αύξηση της διακίνησης εργασίας λόγω απώλειας ή ζημίας ηλεκτρονικού εξοπλισμού τα έξοδα που συνεπάγεται η πρόσληψη περισσότερων εργαζομένων περιλαμβάνονται στην ασφάλιση ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Τα προσωπικά και μεταφορικά έξοδα που βαρύνουν την εταιρεία για αυτόν το λόγο καλύπτονται επίσης.
 • Βλάβη λογισμικού: αυτό το είδος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου καλύπτει επίσης απώλεια ή ζημιά σε λογισμικό.

Πώς λειτουργεί η ασφάλιση ηλεκτρονικού εξοπλισμού:

 • Ο αιτών συμπληρώνει μία πρόταση με τις λεπτομέρειες του εξοπλισμού
 • Ο εκπρόσωπος εταιρείας επισκέπτεται τον χώρο και ελέγχει τον εξοπλισμό
 • Ανάλογα με την κατάσταση του μηχανήματος και το αναμενόμενο πόσο ασφάλισης το ασφάλιστρο αποφασίζεται βάσει του ποσού που υπολογίζεται για το ασφαλισμένο αντικείμενο.
 • Αυτό το ποσό ασφάλισης εξαρτάται από τον εξοπλισμό που θα ασφαλιστεί.
 • Για εξοπλισμό τα νέα έξοδα αντικατάστασης και το κόστος λογισμικού είναι ασφαλισμένα.
 • Για εξωτερική συσκευή δεδομένων καλύπτονται το κόστος αντικατάστασης των κενών μέσων δεδομένων και το κόστος αναπαραγωγής των χαμένων δεδομένων.
 • Για την αντικατάσταση επιπλέον εργαζομένων, τα προσωπικά έξοδα και τα έξοδα μεταφοράς υπολογίζονται στο ασφαλισμένο ποσό.
 • Ο αντισυμβαλλόμενος υποβάλλει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα.
 • Ένας εκπρόσωπος της ασφαλιστικής εταιρείας διερευνά το ζήτημα.
 • Εάν η αξίωση είναι γνήσια το ποσό της αξίωσης καταβάλλεται στο λογαριασμό του δικαιούχου.
 • Εάν η αξίωση έχει διαπιστωθεί ότι είναι ψευδής ή εκτός του πεδίου εφαρμογής της πολιτικής, απορρίπτεται.

Κριτήρια καταλληλότητας

Μπορείτε να αγοράσετε ασφάλιση ηλεκτρονικού εξοπλισμού εάν είστε:

 • Ιδιοκτήτης ή ιδιοκτήτες ηλεκτρονικού εξοπλισμού
 • Οργανισμός χρηματοδοτικής μίσθωσης ηλεκτρονικού εξοπλισμού
 • Εξειδικευμένα ανώτερα στελέχη μιας εταιρείας που αναλαμβάνουν το κόστος αγοράς του εξοπλισμού

Το συμβόλαιο είναι κατάλληλο για όλο τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό, όπως:

 • Οπτικοακουστικός εξοπλισμός
 • Ηλεκτρονικοί πίνακες ελέγχου
 • Υπολογιστές ή συναφή περιφερειακά συστήματα
 • Βοηθητικός εξοπλισμός όπως UPS σταθεροποιητής τάσης
 • Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών και πλοήγησης
 • Ηλεκτρονικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για σκοπούς έρευνας και δοκιμής υλικών
 • Ιατρικός η Βιοϊατρικός εξοπλισμός όπως μηχανήματα ακτίνων Χ, συσκευές υπερήχων, συσκευές σάρωσης, μαγνητικής τομογραφίας και CAT

Πώς υπολογίζεται το ασφάλιστρο;

Το ασφάλιστρο εξαρτάται από την αγοραία αξία του ασφαλισμένου εξοπλισμού, τη φύση και τη χρήση των εργαλείων. Η συμφωνία η συντήρησης του εξοπλισμού λαμβάνεται επίσης υπόψη κατά τον υπολογισμό του ασφαλίστρου.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Γράψτε μας την κριτική σας και κάντε μας καλύτερους

Η ιστοσελίδα te-trust.gr χρησιμοποιεί τα απαραίτητα cookies για την βελτίωση της εμπειρίας πλοήγησης. Όροι Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου