Αστική Ευθύνη Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή

Στη σημερινή κοινωνία, στην οποία τυχόν λάθη από διάφορους επαγγελματίες μπορεί να έχουν σοβαρό αντίκτυπο σε τρίτους, η Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης αποτελεί βασική προτεραιότητα κάθε υπεύθυνου επαγγελματία. Ειδικά στην περίπτωση του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, η ασφάλεια Αστικής Ευθύνης είναι υποχρεωτική για την άσκηση του επαγγέλματός του.

Με την Αστική Ευθύνη του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, ο ασφαλιστής αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώνει τον ασφαλισμένο για την Επαγγελματική Αστική του Ευθύνη έναντι τρίτων και ειδικά για κάθε οικονομική απαίτηση τρίτου και μέχρι των ορίων ευθύνης που έχουν συμφωνηθεί με την ασφαλιστική σύμβαση. Το συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης καλύπτει τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή για τυχόν λάθη από αμέλεια ή παραλείψεις στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων του.

Όρια Κάλυψης και Κόστος

Τα ασφάλιστρα ενός συμβολαίου Αστικής Ευθύνης ασφαλιστικού διαμεσολαβητή εξαρτώνται από το ύψος των ετήσιων προμηθειών. Οι ετήσιες προμήθειες πρέπει να δηλώνονται με απόλυτη ειλικρίνεια από τον κάθε ασφαλιστικό διαμεσολαβητή προκειμένου το συμβόλαιο που θα συνάψει να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του όταν αυτές προκύψουν και να λειτουργήσει όπως πρέπει την ώρα της αποζημίωσης. Με βάση τα όρια της κάλυψης της αστικής ευθύνης -τα οποία παίζουν τον κυριότερο ρόλο στη διαμόρφωση του ασφαλίστρου-, τις επιμέρους καλύψεις και την εταιρεία με την οποία θα συνάψει κάποιος συμβόλαιο καθορίζεται και το συνολικό ποσό των ασφαλίστρων.

Προϋποθέσεις κάλυψης της Αστικής Ευθύνης Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή

Προκειμένου ένα συμβόλαιο αστικής ευθύνης ασφαλιστικού διαμεσολαβητή να καλύψει τον ασφαλισμένο όταν προκύψει ανάγκη, πρέπει να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα:

  1. Πρέπει η αξίωση του τρίτου κατά του ασφαλισμένου να οφείλεται σε εξ αμελείας πράξη ή παράλειψη του ασφαλισμένου και λαμβάνει χώρα εντός των γεωγραφικών ορίων του ορίζονται στην ασφαλιστική σύμβαση.
  2. Η απαίτηση του τρίτου κατά του ασφαλισμένου να έχει εγερθεί για πρώτη φορά εντός της ασφαλιστικής περιόδου της ασφαλιστικής σύμβασης και να έχει αναγγελθεί εγγράφως από τον ασφαλισμένο στον ασφαλιστή εντός της ασφαλιστικής περιόδου ή και μέχρι 5 έτη μετά τη λήξη αυτής (εκτός και αν έχει συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό).
  3. Το ζημιογόνο συμβάν το οποίο έχει ως αποτέλεσμα τη ζημιά προς τρίτο να έχει συμβεί εντός της ασφαλιστικής περιόδου της ασφαλιστικής σύμβασης ή εντός των ημερομηνιών της αναδρομικής ισχύος του συμβολαίου, εφόσον βέβαια έχει συμφωνηθεί η αναδρομική ισχύς αυτού.
  4. Η αξίωση του τρίτου να προέρχεται από τη συνήθη άσκηση των καθηκόντων του ασφαλισμένου στα πλαίσια της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

 

Γνωρίζοντας πόσο απαιτητική είναι η ασφαλιστική βιομηχανία, κύριο μέλημα της TE-TRUST είναι η πλήρης κάλυψη των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών σε περίπτωση που προκύψει το γεγονός της απαίτησης αποζημίωσης. Με αυτόν τον γνώμονα, φροντίζουμε να παρέχουμε τα ιδανικά προγράμματα ασφάλισης Αστικής Ευθύνης και στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, οι οποίοι μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια. Η σωστή ενημέρωση, καθοδήγηση και εξυπηρέτηση εκ μέρους μας οδηγούν στη δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης με όλους όσους συνεργαζόμαστε και ακόμη περισσότερο με ανθρώπους με τους οποίους μας ενώνουν τα κοινά πιστεύω περί ασφαλίσεων.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Γράψτε μας την κριτική σας και κάντε μας καλύτερους

Η ιστοσελίδα te-trust.gr χρησιμοποιεί τα απαραίτητα cookies για την βελτίωση της εμπειρίας πλοήγησης. Όροι Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου