Αστική ευθύνη Φαρμακοποιού

Το επάγγελμα του φαρμακοποιού είναι ένα ιδιαίτερα απαιτητικό επάγγελμα καθώς προϋποθέτει υψηλό αίσθημα ευθύνης, εξειδικευμένη γνώση και αφοσίωση προς τους ανθρώπους. Ένας φαρμακοποιός εκτελεί συνταγές φαρμάκων από ιατρούς, παρέχει ιατρικές υπηρεσίες, πρώτες βοήθειες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, εξυπηρετεί τους πελάτες του.

Είναι ένα από τα επαγγέλματα που συνδέονται με το πολυτιμότερο αγαθό του ανθρώπου,την υγεία και ως εκ τούτου οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη μπορεί να έχει πολύ σοβαρές συνέπειες προς τρίτους και συνάμα πολύ σοβαρές συνέπειες προς τον ίδιο τον επαγγελματία, τόσο οικονομικές όσο και σχετικές με την επαγγελματική του σταδιοδρομία.Έτσι, παρατηρείται ολοένα και περισσότερο η ανάγκη ασφάλισης Αστικής Ευθύνης και για το επάγγελμα του φαρμακοποιού.

Καλύψεις Αστικής Ευθύνης Φαρμακοποιού

Τα συμβόλαια Αστικής Ευθύνης Φαρμακοποιού καλύπτουν τα ποσά που θα καταστεί υπεύθυνος ο ίδιος ο φαρμακοποιός να καταβάλει εξαιτίας αξιώσεων που προέκυψαν από τρίτους, πελάτες και προμηθευτές για παράβαση καθήκοντος, αμελείς πράξεις και παραλήψεις, για ατυχήματα, σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης που θα λάβουν χώρα στους χώρους και τις εγκαταστάσεις του φαρμακείου.

Επιπλέον, στις καλύψεις περιλαμβάνεται η ευθύνη του φαρμακοποιού για την εκτέλεση ιατρικών συνταγών, για τη χορήγηση φαρμακευτικών σκευασμάτων αλλά και την παρασκευή ιδιοσκευασμάτων, την παροχή πρώτων βοηθειών και γενικά ο,τι σχετίζεται με τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος.

Σε περίπτωση που το φαρμακείο απασχολεί υπαλλήλους ή συνεργάτες φαρμακοποιούς, τα συμβόλαια Αστικής Ευθύνης Φαρμακοποιού καλύπτουν και αυτούς με την προϋπόθεση ότι έχουν κατονομαστεί κατά τη σύναψη του συμβολαίου ή σε κάθε περίπτωση αντικατάστασής τους.

Σε αρκετά ασφαλιστήρια συμβόλαια παρέχεται και η κάλυψη Νομικής Προστασίας , η οποία καλύπτει δικαστικές δαπάνες ενώ ιδιαίτερα σημαντική είναι και η κάλυψη Αστικής Ευθύνης από τη λειτουργία του χώρου του φαρμακείου.

Προϋποθέσεις ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Φαρμακοποιού

Προκειμένου να καλυφθεί κάποιος από ένα συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης Φαρμακοποιού, θα πρέπει να έχει δίπλωμα/άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος του φαρμακοποιού τόσο για τον ίδιο, όσο και για τους βοηθούς και τους συνεργάτες του. Επιπλέον, θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις περί λειτουργίας των φαρμακείων. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να επισημάνουμε ότι στα περισσότερα συμβόλαια των εταιρειών δεν καλύπτονται οι περιπτώσεις χορήγησης φαρμάκων μη εγκεκριμένων από τον Ε.Ο.Φ.

Προγράμματά και Κόστος Αστικής Ευθύνης Φαρμακοποιού

Στην αγορά διατίθεται μια μεγάλη γκάμα προγραμμάτων αστικής ευθύνης επαγγελματιών συμπεριλαμβανομένων και των φαρμακοποιών προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες κάθε ενδιαφερόμενου. Πιο συγκεκριμένα, για τους φαρμακοποιούς υπάρχουν ευέλικτα προγράμματα ασφάλισης τα οποία μπορούν να διαμορφωθούν τόσο σε κόστος, όσο και σε καλύψεις. Πιο συγκεκριμένα, το κόστος αυτών εξαρτάται κυρίως από τα όρια κάλυψης που επιθυμεί ο καθένας, από τον αριθμό υπαλλήλων-συνεργατών που θα συμπεριληφθούν στο συμβόλαιο, από τις καλύψεις και βέβαια είναι ανάλογο της τιμολογιακής πολιτικής κάθε εταιρείας. Ωστόσο, γενικά πρόκειται για ένα ιδιαίτερα οικονομικό πρόγραμμα.

Η TE-TRUST και οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας είναι πάντα στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστείτε. Η πολυετής πείρα μας σε όλους τους κλάδους ασφαλίσεων αστικής ευθύνης και σε όλα τα επαγγέλματα μάς έχει δώσει τη δυνατότητα να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση σε όλους τους επαγγελματίες από την αρχή της σύναψης του συμβολαίου και όποτε μας χρειαστείτε μέχρι και τη λήξη αυτού.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Γράψτε μας την κριτική σας και κάντε μας καλύτερους

Η ιστοσελίδα te-trust.gr χρησιμοποιεί τα απαραίτητα cookies για την βελτίωση της εμπειρίας πλοήγησης. Όροι Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου