Αστική Ευθύνη Ηλεκτρολόγου

Η ασφάλιση της Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης είναι πάγια πρακτική, αν όχι υποχρέωση του κάθε επαγγελματία ενώ παράλληλα αποτελεί τεκμήριο επαγγελματισμού, αξιοπιστίας και εγγύησης για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του προς τον πελάτη.

το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει στην Ελλάδα για την αστική ευθύνη ηλεκτρολόγων

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει στην Ελλάδα, η ευθύνη κάθε επαγγελματία που παρέχει υπηρεσίες, ορίζεται στον νομό 2251/94 για την Προστασία του Καταναλωτή όπως συμπληρώθηκε με το Ν.3587/2007 άρθρο 8, όπου ρητά αναφέρεται ότι “ο παρέχων υπηρεσίες ευθύνεται για κάθε περιουσιακή ζημιά ή ηθική ή σωματική βλάβη που προκάλεσε παράνομα και υπαίτια με λάθος ή παράλειψή του κατά την παροχή αυτών των υπηρεσιών στον καταναλωτή. Ως εκ τούτου, η ασφάλιση Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης είναι μονόδρομος για κάθε υπεύθυνο επαγγελματία και ακόμη περισσότερο σε περιόδους οικονομικής κρίσης, που δύσκολα κάποιος μπορεί να ανταποκριθεί στις οικονομικές απαιτήσεις που ενδέχεται να προκύψουν από πελάτη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις κατά τη διάρκεια ασκήσεως του επαγγέλματός του. Επιπλέον, αν λάβουμε υπόψη πως η ανοχή των ανθρώπων στα λάθη των άλλων είναι ολοένα και μικρότερη, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη τάση των ιδιωτών να προσφεύγουν στα δικαστήρια με αγωγές εναντίον επαγγελματιών, τότε η ανάγκη για ασφάλιση Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης είναι πιο επιτακτική από ποτέ.

Όσο αφορά το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 108/2013 “Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων διάταξης επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα” Άρθρο 12, παράγραφος 6, “τα πρόσωπα που έχουν το δικαίωμα ελέγχου και σύνταξης Υ.Δ.Κ.Ε (Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης) οφείλουν να διαθέτουν την προβλεπόμενη στο άρθρο 24 του Ν.3844/2010 Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης, η οποία μπορεί να είναι ομαδική ή ατομική, όπως αυτή αναφέρεται πριν από την παροχή της υπηρεσίας, στον αποδέκτη της υπηρεσίας μέσω του Ειδικού Εντύπου Πληροφοριών.

Ως εκ τούτου, η ασφάλιση Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης Ηλεκτρολόγου είναι υποχρεωτική από τον νόμο για όσους ηλεκτρολόγους υπογράφουν Μελέτες, επιβλέπουν εργασίες ή υπογράφουν το “καλώς έχει” εργασιών που έγιναν είτε από δικό του συνεργείο, είτε από κάποιον άλλο εργολάβο-ηλεκτρολόγο. Η ασφάλιση έχει ετήσια διάρκεια και αφορά την κάλυψη αξιώσεων αποζημίωσης για υλικές ζημιές ή σωματικές βλάβες που προήλθαν από ατυχήματα, εξαιτίας λαθών ή παραλείψεων στα πλαίσια άσκησης του επαγγέλματος του ηλεκτρολόγου. Πιο συγκεκριμένα, καλύπτονται:
αμελείς πράξεις ή παραλείψεις δικές σας ή των προσώπων που έχετε στην υπηρεσία σας, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών ως κατασκευαστή ή συντηρητής έργου,
αξιώσεις από λανθασμένο σχεδιασμό ή μελέτη του έργου.
Πέρα από τις βασικές καλύψεις Αστικής Ευθύνης Ηλεκτρολόγου, ανάλογα την εταιρεία και το πρόγραμμα που επιλέγει κανείς, συμπεριλαμβάνονται και επιπλέον καλύψεις.

Κόστος Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Ηλεκτρολόγου

Το κόστος της ασφάλισης είναι ανάλογο του ετήσιου τζίρου της επιχείρησης και των ορίων κάλυψης ανά ζημιογόνο γεγονός και ανά έτος. Οι ασφαλιστικές εταιρείες παρέχουν πληθώρα ασφαλιστικών πακέτων, τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης και τα οποία, σε γενικές γραμμές, είναι αρκετά οικονομικά και απευθύνονται σε όλους τους επαγγελματίες.

Οφέλη Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Ηλεκτρολόγου

Τα πλεονεκτήματα που έχετε μέσω της ασφάλισης Αστικής Ευθύνης είναι πολλά, εκ των οποίων τα πιο σημαντικά είναι:

  • Εξασφάλιση της βιωσιμότητας της επιχείρησης
  • Αποφυγή δυσάρεστων οικονομικών εκπλήξεων
  • Αίσθημα σιγουριάς και ασφάλειας για το μέλλον
  • Παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προς τους πελάτες.

Η TE-TRUST και οι συνεργάτες της, γνωρίζοντας πόσο σημαντική είναι για εσάς η επιχειρηματική σας δραστηριότητα, είναι δίπλα σας σε κάθε επαγγελματικό σας βήμα, έτοιμοι να σας στηρίξουν και να σας εξυπηρετήσουν σε οτιδήποτε χρειαστείτε. Με επαγγελματισμό, υπευθυνότητα και συνέπεια προς κάθε πελάτη μας.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Γράψτε μας την κριτική σας και κάντε μας καλύτερους

Η ιστοσελίδα te-trust.gr χρησιμοποιεί τα απαραίτητα cookies για την βελτίωση της εμπειρίας πλοήγησης. Όροι Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου