Αστική ευθύνη προϊόντων

Θεσπίζοντας την “αντικειμενική” και “απεριόριστη” ευθύνη των παραγωγών από τη διάθεση ελαττωματικών προϊόντων στην αγορά, το νομοθετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το οποίο η χώρα μας έχει εναρμονιστεί, στοχεύει στην προστασία της υγείας και ασφάλειας των καταναλωτών. Το πρόγραμμα ασφάλισης “Αστικής Ευθύνης Προϊόντων” προσφέρει πλήρη κάλυψη των επιχειρήσεων, αναλαμβάνοντας την υπεράσπιση απαιτήσεων και την αποζημίωση οιουδήποτε ζημιωθεί από τη χρήση / κατανάλωση των προϊόντων.

Η Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Προϊόντων Απευθύνεται σε:

όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, διανομή και διάθεση προϊόντων, είτε αυτές δραστηριοποιούνται μόνο στην Ελλάδα, είτε οπουδήποτε στον κόσμο.

Πλεονεκτήματα από την Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Προϊόντων

Τα οφέλη που προκύπτουν από την ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Προϊόντων είναι αξιοσημείωτα και αφορούν κάθε υπεύθυνη επιχείρηση που συνδέεται με αυτά. Ενδεικτικά αναφέρονται :

  • Η κάλυψη αξιώσεων οιουδήποτε χρήστη / καταναλωτή και όχι μόνο του ιδιώτη τελικού καταναλωτή (αναφέρεται ενδεικτικά για παραγωγούς πρώτων υλών ή εξαρτημάτων άλλων τελικών προϊόντων)
  • Κάλυψη εναρμονισμένη με την νομοθεσία οιασδήποτε χώρας στην οποία εξάγονται τα ασφαλιζόμενα προϊόντα, π.χ. ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία, και όχι μόνο με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Η δυνατότητα παροχής ιδιαίτερα υψηλών ποσών ασφαλιστικής κάλυψης, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης
  • Η υπεράσπιση απαιτήσεων οπουδήποτε τυχόν εγερθεί η απαίτηση (αρμοδιότητα δικαστηρίων).

Καλύψεις Αστικής Ευθύνης Προϊόντων

  • Αξιώσεις από ζημίες σε περιουσιακά στοιχεία τρίτων/υλικές ζημίες.
  • Αξιώσεις από σωματικές βλάβες τρίτων. Οι αξιώσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν ποσά για:
  • Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης/ηθικής βλάβης.
  • Ιατρικά έξοδα (αμοιβές ιατρών, εξετάσεις, φάρμακα, φυσιοθεραπευτές, θεραπείες, νοσήλια, κλπ)
  • Διαφυγόντα κέρδη
  • Διάφορα έξοδα, όπως ιατρική περίθαλψη, χρήση ταξί ή ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου, οικιακής βοηθού, αποκλειστικής νοσοκόμας, λήψης βελτιωμένης τροφής.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Γράψτε μας την κριτική σας και κάντε μας καλύτερους

Η ιστοσελίδα te-trust.gr χρησιμοποιεί τα απαραίτητα cookies για την βελτίωση της εμπειρίας πλοήγησης. Όροι Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου