Αστική Ευθύνη Συμβολαιογράφου

Ο συμβολαιογράφος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις επιχειρήσεις και το δίκαιο. Πολλές από τις καθημερινές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται απαιτούν νομική υποστήριξη. Ο συμβολαιογράφος έχει την έννομη δικαιοδοσία να πιστοποιεί την αξιοπιστία και την ορθότητα ορισμένων εγγράφων, καθώς και να εκτελεί καθήκοντα που διασφαλίζουν τις νόμιμες συναλλαγές μεταξύ δύο ανθρώπων. Στις κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνονται επίσης η προστασία του δημοσίου συμφέροντος, η δημόσια ασφάλεια και η δημοσιονομική και κοινωνική πολιτική. Είναι καθήκον ενός συμβολαιογράφου να διαχειρίζεται με αμερόληπτο τρόπο και διαφάνεια αυτά τα καθήκοντα. Αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό και πολύτιμο επάγγελμα για την ελαχιστοποίηση της απάτης σε νομικά έγγραφα.

Ωστόσο το έργο του Συμβολαιογράφου δεν περιορίζεται μόνο στο χώρο του ιδιωτικού δικαίου. Ο Συμβολαιογράφος δραστηριοποιείται τόσο ως υπάλληλος του πλειστηριασμού στο πλαίσιο της αναγκαστικής εκτέλεσης, όσο και ως εξωδικαστικό όργανο της εκούσιας δικαιοδοσίας, περιβάλλοντας με την συμβολαιογραφική του ιδιότητα πράξεις που δεν είναι ιδιωτικές δικαιοπραξίες, αλλά αποτελούν είτε διαδικαστικές πράξεις, είτε πράξεις εξωδικαστικής εκούσιας δικαιοδοσίας.

Τι είναι η Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης Συμβολαιογράφου και πώς βοηθά ένα συμβολαιογράφο;

Η ασφάλεια Αστικής Ευθύνης καλύπτει έναν συμβολαιογράφο σε περίπτωση ακούσιων σφαλμάτων που προκαλούν ζημία σε κάποιον Τρίτο. Σε περίπτωση που ο Συμβολαιογράφος κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ζημιώσει κάποιον Τρίτο από δόλο ή αμέλεια, ή αρνηθεί αδικαιολόγητα νόμιμη υπηρεσία, γεννάται η υποχρέωσή του να αποζημιώσει όσους βλάπτονται από τις πράξεις του. Στο πλαίσιο των ανατεθειμένων καθηκόντων από τον νόμο, αστική ευθύνη του Συμβολαιογράφου μπορεί να προκύψει από τη σύνταξη πράξεων που αντίκεινται είτε στο νόμο, είτε στα χρηστά ήθη, την παράβαση της υποχρέωσής παροχής υπηρεσιών, την παροχή εσφαλμένων συμβουλών, την παράλειψη λήψης μέτρων ασφαλείας σε σχέση με την φύλαξη των συμβολαίων.

Τι είδους λάθη καλύπτονται από την ασφάλιση σφαλμάτων και παραλείψεων;

Η ασφάλεια αστικής ευθύνης συμβολαιογράφου καλύπτει σφάλματα έναντι τρίτων από αμέλεια, σφάλματα ακούσια, απώλεια εγγράφων ή σφάλματα που προκλήθηκαν από παράληψη κατά την άσκηση του επαγγέλματος. Φυσικά, τα λάθη απο κακή κρίση δεν καλύπτονται. Εάν γίνει αξίωση εναντίον σας, ακόμη και αν δεν είναι αληθείς οι κατηγορίες, θα πρέπει να καλύψετε τα δικαστικά έξοδα κ.λπ. για να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας, εάν δεν έχετε κάλυψη από την ασφάλεια αστικής ευθύνης.

Η Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης Συμβολαιογράφου είναι διαθέσιμη για όλους τους αδειοδοτημένους συμβολαιογράφους και τους εργοδότες τους, ώστε να μπορούν να εκτελούν τα καθήκοντά τους με ασφάλεια.

Η TE-TRUST αποτελεί μια από τις πιο δυναμικές εταιρείες στον ασφαλιστικό χώρο. Με προτεραιότητα μας πρώτα τον άνθρωπο και έντονο το αίσθημα ευθύνης απέναντι στο πρόβλημα σας, σας παρέχουμε ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα που καλύπτουν τις ανάγκες σας, διασφαλίζουν την επαγγελματική σας ιδιότητα και υπόληψη και προστατεύουν τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας από ατυχείς περιπτώσεις που μπορεί να αντιμετωπίσετε.

Η συνεργασία της εταιρείας μας με τις πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες θα σας παρέχουν μια σειρά ασφαλιστικών προγραμμάτων προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας και στις σύγχρονες κοινωνικές απαιτήσεις. Η διασφάλιση της δουλειάς και της φήμης σας είναι προτεραιότητα για εμάς και προσπαθούμε να κάνουμε τους πελάτες μας να νιώσουν πραγματική ασφάλεια κοντά μας.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Γράψτε μας την κριτική σας και κάντε μας καλύτερους

Η ιστοσελίδα te-trust.gr χρησιμοποιεί τα απαραίτητα cookies για την βελτίωση της εμπειρίας πλοήγησης. Όροι Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου