Ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα

Τα ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα έχουν ώς σκοπό την συμπλήρωση του εισοδήματος των εργαζομένων κατά την συνταξιοδότησή τους καθώς και την επιβράβευσή τους για τα έτη που εργάστηκαν. Ο σκοπός της δημιουργίας τους είναι η στήριξη των εργαζομένων και η παροχή συμπληρωματικών καλύψεων με ιδιωτική πρωτοβουλία διασφαλίζοντας τους ίδιους και τις οικογένειές τους, ενισχύοντας τις ασφαλιστικές τους παροχές.

Εκτός, όμως, από την αίσθηση ανταμοιβής για την προσπάθεια και τα αποτελέσματα των εργασιών του προσωπικού, τα ομαδικά προγράμματα έχουν άμεσα ή έμμεσα κέρδη και για τις επιχειρήσεις. Άμεσο κέρδος είναι το φορολογικό, καθώς δύνανται να περνούν τα ομαδικά ασφαλιστήρια στα έξοδα τους και ταυτόχρονα μπορούν να εκμεταλλεύονται έμμεσο κέρδος παρέχοντας κίνητρα και οφέλη στους εργαζομένους με ένα χαμηλό κόστος.

Τα ομαδικά ασφαλιστήρια απευθύνονται στις επιχειρήσεις κάθε δραστηριότητας και διαμορφώνονται σύμφωνα με τις ανάγκες του προσωπικού, αλλά και τις δυνατότητες και επιθυμίες του εργοδότη. Το ύψος και η διάρκεια του συνταξιοδοτικού προγράμματος μπορούν να προσαρμοστούν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μιας εταιρείας. Επίσης, μπορούν να διαμορφωθούν διαφορετικές κατηγορίες συνταξιοδοτικών προγραμμάτων ανά ομάδες εργαζομένων εντός της ίδιας εταιρείας. Το κόστος ενός ομαδικού προγράμματος μπορεί να το αναλάβει είτε εξολοκλήρου ο εργοδότης ή ο εργαζόμενος, είτε συνδυαστικά.

Δικαίωμα συμμετοχής στα συνταξιοδοτικά προγράμματα έχουν όλοι οι υπάλληλοι μίας εταιρείας και τα στελέχη όπως ορίζονται στα ειδικά έντυπα των υπαλληλικών καταστάσεων και πάντα σύμφωνα με το είδος του ομαδικού προγράμματος σύνταξης.

Δύο είναι οι κατηγορίες ομαδικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων που μπορεί να επιλέξει κάποιος.

1) Τα προγράμματα εγγυημένου κεφαλαίου απόδοσης.

Η συγκεκριμένη κατηγορία απευθύνεται σε όσες επιχειρήσεις επιθυμούν να εξασφαλίσουν ένα ελάχιστο εγγυημένο επιτόκιο ενώ αποδίδεται στους ασφαλισμένους εργαζόμενους η όποια υπεραπόδοση προκύψει. Επιλέγοντας ένα τέτοιο πρόγραμμα η επιχείρηση δεν αναλαμβάνει κανένα επενδυτικό κίνδυνο αλλά είναι σίγουρο ότι οι αποδόσεις ελαχιστοποιούνται.

2) Τα ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα επιλογής επενδύσεων.

Αν η επιλογή είναι να αποκτήσουμε πρόσβαση σε υψηλότερες αποδόσεις αναλαμβάνοντας όμως τον αντίστοιχο επενδυτικό κίνδυνο, τότε μπορούμε να επιλέξουμε επενδυτικές επιλογές συντηρητικού, ισορροπημένου ή επιθετικού χαρτοφυλακίου.

Στην Ελλάδα σχεδόν όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες προσφέρουν ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Γράψτε μας την κριτική σας και κάντε μας καλύτερους

Η ιστοσελίδα te-trust.gr χρησιμοποιεί τα απαραίτητα cookies για την βελτίωση της εμπειρίας πλοήγησης. Όροι Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου