Ασφάλεια Σύνταξης και Αποταμίευσης

Ασφάλεια Σύνταξης και Αποταμίευσης

Σε μια χρονική περίοδο που η κοινωνία μας έρχεται αντιμέτωπη με πλήρη αβεβαιότητα για το οικονομικό μέλλον των συντάξεων και με τις συνεχείς αλλαγές στον ασφαλιστικό κλάδο να δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο την επικρατούσα κατάσταση, η ανάγκη για εύρεση νέων και αποδοτικών λύσεων είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Μια τέτοια λύση είναι η ιδιωτική ασφάλιση, η οποία αποτελεί την πιο συμφέρουσα επιλογή και εξασφαλίζει ένα ιδιαίτερα ικανοποιητικό εισόδημα στην ηλικία της σύνταξης.

Η ιδιωτική σύνταξη είναι αυτόνομη και ανεξάρτητη της δημόσιας σύνταξης. Στόχος είναι να συμπληρώσει το ποσό της δημόσιας σύνταξης προκειμένου κάθε ασφαλισμένος να εξασφαλίσει το εισόδημα που επιθυμεί ώστε να έχει ο ίδιος και η οικογένειά του το βιοτικό επίπεδο που επιθυμούν. Όσο νωρίτερα προνοήσει κάποιος για το μέλλον του, τόσο πιο αποδοτικά είναι τα συνταξιοδοτικά προγράμματα.

Εκτός από τα ατομικά συνταξιοδοτικά προγράμματα, υπάρχουν και τα ομαδικά προγράμματα σύνταξης, τα οποία παρέχονται μέσα από την επιχείρηση στην οποία εργάζεται ο καθένας. Πιο συγκεκριμένα, κάθε επιχείρηση μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στους εργαζόμενούς της να συμμετέχουν σε κάποιο ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα. Αυτά τα προγράμματα συνήθως προβλέπουν την καταβολή ενός μέρους ασφαλίστρων από τον εργοδότη και ενός μέρους από τον εργαζόμενο και το ποσό που συγκεντρώνεται καταβάλεται στον ασφαλισμένο την ημέρα της συνταξιοδότησής του.

Πλεονεκτήματα συνταξιοδοτικών προγραμμάτων:

 • Επιλογή ύψους ασφαλίστρων με βάση την οικονομική δυνατότητα του καθενός έτσι ώστε το πρόγραμμα να είναι βιώσιμο και να διατηρηθεί μέχρι τη λήξη του συμβολαίου αποφέροντας το μέγιστο οικονομικό όφελος.
 • Επιλογή ετών ασφάλισης προκειμένου να μπορεί καθένας να ορίσει πότε επιθυμεί να λάβει το ποσό της σύνταξης.
 • Επιλογή συχνότητας καταβολής ασφαλίστρων μηνιαίως, τριμηνιαίως, εξαμηνιαίως ή εφάπαξ.
 • Εγγυημένο κεφάλαιο το οποίο μπορεί κάποιος να εισπράξει ως εφάπαξ ποσό στη λήξη του συμβολαίου ή ως μηνιαία τμηματική καταβολή επιλέγοντας ο ίδιος το επιθυμητό χρονικό διάστημα διάρκειας των καταβολών.
 • Εγγυημένο επιτόκιο -σαφώς μεγαλύτερο του τραπεζικού επιτοκίου- προκειμένου να εξασφαλιστεί το μέγιστο δυνατό ποσό στη λήξη του συμβολαίου.
 • Σταθερά ασφάλιστρα για να μπορεί κάθε ασφαλισμένος να ανταποκριθεί στην συστηματική υποχρέωση καταβολής αυτών. Ωστόσο, κάθε ασφαλισμένος μπορεί να ενισχύσει το ποσό αποταμίευσης με έκτακτες καταβολές, όποτε του επιτρέπει η οικονομική του κατάσταση και άρα να εξασφαλίσει ένα ακόμα μεγαλύτερο κεφάλαιο.
 • Συστηματική ενημέρωση για την καταβολή των ασφαλίστρων προκειμένου να υπάρχει σωστός προϋπολογισμός και συνέπεια στις καταβολές.
 • Άμεση συνταξιοδότηση στη λήξη του συμβολαίου χωρίς καμία απολύτως κωλυσιεργία.
 • Εισόδημα το οποίο δεν υπόκειται σε φορολόγηση σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο (ή υπόκειται σε χαμηλή φορολόγηση στην περίπτωση των ομαδικών προγραμμάτων).
 • Δυνατότητα εξαγοράς του ασφαλιστικού προγράμματος σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη μετά την παρέλευση ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος από την έναρξη του συμβολαίου.
 • Πλήρης εξασφάλιση των ασφαλισμένων καθώς οι ασφαλιστικές εταιρείες υπόκεινται σε τακτικούς ελέγχους και δημοσιοποιούν ετήσιες οικονομικές εκθέσεις ενώ παράλληλα υπάρχει πλήρης κατοχύρωση των ασφαλισμένων σύμφωνα με τις προβλέψεις του εγγυητικού κεφαλαίου ζωής σε περίπτωση που κλείσει μια ασφαλιστική εταιρεία.
 • Τακτική ενημέρωση του πελάτη για την πορεία του λογαριασμού του.

Συνάπτοντας ένα συμβόλαιο ιδιωτικής σύνταξης, μπορεί κάποιος να αισθάνεται πιο σίγουρος για το μέλλον και παράλληλα να μην εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από τη δημόσια σύνταξη,η οποία υπόκειται σε συνεχείς αλλαγές, συνήθως μη συμφέρουσες για τον ασφαλισμένο.

Τέλος, πρέπει να διευκρινιστεί πως τα προγράμματα ιδιωτικής σύνταξης ουσιαστικά ανήκουν στα ιδιωτικά αποταμιευτικά προγράμματά. Καθένας, λοιπόν, μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα τέτοιο πρόγραμμα για να αποταμιεύσει χρήματα για πολλούς άλλους λόγους εκτός από την ενίσχυση της σύνταξής του. Συνηθέστερος λόγος είναι η αποταμίευση για λόγους σπουδών των παιδιών και αυτό γιατί οι περισσότεροι γονείς ανησυχώντας για το μέλλον των παιδιών τους, συχνά προνοούν προκειμένου να τους προσφέρουν όσα περισσότερα μπορούν και στον τομέα των σπουδών τους και της επαγγελματικής τους αποκατάστασης. Η οικονομική αυτή ενίσχυση αποδεικνύεται ιδιαίτερα ωφέλιμη όταν τα παιδιά την χρειάζονται γι’αυτόν τον πολύ σημαντικό σκοπό.

Η ιστοσελίδα te-trust.gr χρησιμοποιεί τα απαραίτητα cookies για την βελτίωση της εμπειρίας πλοήγησης. Όροι Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου