Ασφάλεια Σύνταξης & Αποταμίευσης

Σε μια χρονική περίοδο που η κοινωνία μας έρχεται αντιμέτωπη με πλήρη αβεβαιότητα για το οικονομικό μέλλον των συντάξεων και με τις συνεχείς αλλαγές στον ασφαλιστικό κλάδο να δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο την επικρατούσα κατάσταση, η ανάγκη για εύρεση νέων και αποδοτικών λύσεων είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Μια τέτοια λύση είναι η ιδιωτική ασφάλιση, η οποία αποτελεί την πιο συμφέρουσα επιλογή και εξασφαλίζει ένα ιδιαίτερα ικανοποιητικό εισόδημα στην ηλικία της σύνταξης.

Η ιδιωτική ασφάλεια σύνταξης είναι αυτόνομη και ανεξάρτητη της δημόσιας σύνταξης. Στόχος είναι να συμπληρώσει το ποσό της δημόσιας σύνταξης προκειμένου κάθε ασφαλισμένος να εξασφαλίσει το εισόδημα που επιθυμεί ώστε να έχει ο ίδιος και η οικογένειά του το βιοτικό επίπεδο που επιθυμούν. Όσο νωρίτερα προνοήσει κάποιος για το μέλλον του, τόσο πιο αποδοτικά είναι τα συνταξιοδοτικά προγράμματα.

Εκτός από τα ατομικά συνταξιοδοτικά προγράμματα, υπάρχουν και τα ομαδικά προγράμματα σύνταξης, τα οποία παρέχονται μέσα από την επιχείρηση στην οποία εργάζεται ο καθένας. Πιο συγκεκριμένα, κάθε επιχείρηση μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στους εργαζόμενούς της να συμμετέχουν σε κάποιο ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα. Αυτά τα προγράμματα συνήθως προβλέπουν την καταβολή ενός μέρους ασφαλίστρων από τον εργοδότη και ενός μέρους από τον εργαζόμενο και το ποσό που συγκεντρώνεται καταβάλεται στον ασφαλισμένο την ημέρα της συνταξιοδότησής του.

Πλεονεκτήματα συνταξιοδοτικών προγραμμάτων:

 • Επιλογή ύψους ασφαλίστρων με βάση την οικονομική δυνατότητα του καθενός έτσι ώστε το πρόγραμμα να είναι βιώσιμο και να διατηρηθεί μέχρι τη λήξη του συμβολαίου αποφέροντας το μέγιστο οικονομικό όφελος.
 • Επιλογή ετών ασφάλισης προκειμένου να μπορεί καθένας να ορίσει πότε επιθυμεί να λάβει το ποσό της σύνταξης.
 • Επιλογή συχνότητας καταβολής ασφαλίστρων μηνιαίως, τριμηνιαίως, εξαμηνιαίως ή εφάπαξ.
 • Εγγυημένο κεφάλαιο το οποίο μπορεί κάποιος να εισπράξει ως εφάπαξ ποσό στη λήξη του συμβολαίου ή ως μηνιαία τμηματική καταβολή επιλέγοντας ο ίδιος το επιθυμητό χρονικό διάστημα διάρκειας των καταβολών.
 • Εγγυημένο επιτόκιο -σαφώς μεγαλύτερο του τραπεζικού επιτοκίου- προκειμένου να εξασφαλιστεί το μέγιστο δυνατό ποσό στη λήξη του συμβολαίου.
 • Σταθερά ασφάλιστρα για να μπορεί κάθε ασφαλισμένος να ανταποκριθεί στην συστηματική υποχρέωση καταβολής αυτών. Ωστόσο, κάθε ασφαλισμένος μπορεί να ενισχύσει το ποσό αποταμίευσης με έκτακτες καταβολές, όποτε του επιτρέπει η οικονομική του κατάσταση και άρα να εξασφαλίσει ένα ακόμα μεγαλύτερο κεφάλαιο.
 • Συστηματική ενημέρωση για την καταβολή των ασφαλίστρων προκειμένου να υπάρχει σωστός προϋπολογισμός και συνέπεια στις καταβολές.
 • Άμεση συνταξιοδότηση στη λήξη του συμβολαίου χωρίς καμία απολύτως κωλυσιεργία.
 • Εισόδημα το οποίο δεν υπόκειται σε φορολόγηση σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο (ή υπόκειται σε χαμηλή φορολόγηση στην περίπτωση των ομαδικών προγραμμάτων).
 • Δυνατότητα εξαγοράς του ασφαλιστικού προγράμματος σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη μετά την παρέλευση ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος από την έναρξη του συμβολαίου.
 • Πλήρης εξασφάλιση των ασφαλισμένων καθώς οι ασφαλιστικές εταιρείες υπόκεινται σε τακτικούς ελέγχους και δημοσιοποιούν ετήσιες οικονομικές εκθέσεις ενώ παράλληλα υπάρχει πλήρης κατοχύρωση των ασφαλισμένων σύμφωνα με τις προβλέψεις του εγγυητικού κεφαλαίου ζωής σε περίπτωση που κλείσει μια ασφαλιστική εταιρεία.
 • Τακτική ενημέρωση του πελάτη για την πορεία του λογαριασμού του.

Συνάπτοντας ένα συμβόλαιο ιδιωτικής σύνταξης, μπορεί κάποιος να αισθάνεται πιο σίγουρος για το μέλλον και παράλληλα να μην εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από τη δημόσια σύνταξη,η οποία υπόκειται σε συνεχείς αλλαγές, συνήθως μη συμφέρουσες για τον ασφαλισμένο.

Γιατί να αποκτήσω ένα ιδιωτικό πρόγραμμα συνταξιοδότησης

Πέρασαν δέκα και πλέον χρόνια από τότε που η χώρα βρέθηκε στη δίνη μιας πρωτοφανούς χρηματοπιστωτικής κρίσης. Οι επιπτώσεις ήταν άμεσες με την έκπτωση της ποιότητας της ζωής των νοικοκυριών,και την οριζόντια περικοπή μισθών και συντάξεων. Βέβαια οι νέοι εργαζόμενοι ήλπιζαν και ελπίζουν σε ένα καλύτερο αύριο, αλλά όταν έχουν περάσει τα χρόνια και περιμένετε να απολαύσετε τους καρπούς των κόπων σας, αποκτώντας την σύνταξη που θα είναι πιθανόν η κύρια πηγή εσόδων, τότε παίρνει άλλες διαστάσεις η ανάγκη να συμπληρωθεί με ένα αξιοπρεπές και σταθερό εισόδημα.

Αρχίζοντας από την έναρξη της εργασιακής απασχόλησης την αποταμίευση,δημιουργώντας ένα προσαρμοσμένο και εξατομικευμένο ιδιωτικό πρόγραμμα σύνταξης σύμφωνα με τις επιθυμίες και τις δυνατότητες σάς!

Παρακάτω ακολουθούν ορισμένα από τα πλεονεκτήματα σε περίπτωση που επιλέξετε ένα συμβόλαιο που θα ταιριάζει στις οικονομικές σας ανάγκες εξασφαλίζοντας την μελλοντική σας ευημερία και το αντίστοιχο βιοτικό επίπεδο.

Οφέλη ιδιωτικής σύνταξης

 • Υψηλή εγγυημένη απόδοση
 • Προσωπική επιλογή του ηλικιακού ορίου συνταξιοδότησης
 • Ευέλικτα προγράμματα πληρωμής και εγγυημένη σταθερότητα καταβολής εισφορών
 • Εγγυημένο σταθερό εισόδημα εφόρου ζωής(χωρίς μειώσεις)
 • Δυνατότητα εφάπαξ καταβολής του αποταμιευτικού ποσού.
 • Άμεση έναρξη της πληρωμής χωρίς καθυστερήσεις
 • Σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου του δικαιούχου το αποταμιευτικό ποσό-σύνταξη δεν “χάνεται” αλλά συνεχίζει να καταβάλλεται στους νόμιμους δικαιούχους του συμβολαίου.(Οικογένεια)

Συμπερασματικά

Η δημόσια σύνταξη δεν μπορεί απαραίτητα να εγγυηθεί στους δικαιούχους την εξασφάλιση μιας σταθερής και υψηλής ποιότητας ζωής καθώς δημιουργούνται αυξημένες ιατροφαρμακευτικές δαπάνες, τροποποίηση των υγιεινό διαιτητικών συνηθειών που θεωρούνται κοστοβόρα, σε συνδυασμό με την πιθανότητα να υποστούν αναπάντεχες μειώσεις σε σχέση με τα χρόνια εργασίας τους και τις εισφορές που πλήρωναν επί δεκαετίες.

Ως εκ τούτου μία σταθερή και εγγυημένη από την υπογραφή κιόλας του συμβολαίου ιδιωτική σύνταξη,μπορεί να υποστηρίξει ακόμη και να αυξήσει την οικονομική δυνατότητα του δικαιούχου,παρέχοντας πληθώρα επιλογών(εφάπαξ η σταθερή μηνιαία καταβολή της σύνταξης)κ.α

Σημαντικό επίσης είναι πως ο δικαιούχος γνωρίζει πως δεν θα μειωθεί ποτέ το προσυμφωνηθέν ποσό που θα δικαιούται στο μέλλον σε σχέση με την δημόσια σύνταξη.Έτσι μπορεί να σχεδιάσει ένα πιο αισιόδοξο παρόν και ένα ακόμα πιο ευοίωνο μέλλον με στόχο την απόλαυση της ζωής,των αγαπημένων μελών της οικογένειας και την προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Τέλος, πρέπει να διευκρινιστεί πως τα προγράμματα ιδιωτικής σύνταξης ουσιαστικά ανήκουν στα ιδιωτικά αποταμιευτικά προγράμματά. Καθένας, λοιπόν, μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα τέτοιο πρόγραμμα για να αποταμιεύσει χρήματα για πολλούς άλλους λόγους εκτός από την ενίσχυση της σύνταξής του. Συνηθέστερος λόγος είναι η αποταμίευση για λόγους σπουδών των παιδιών και αυτό γιατί οι περισσότεροι γονείς ανησυχώντας για το μέλλον των παιδιών τους, συχνά προνοούν προκειμένου να τους προσφέρουν όσα περισσότερα μπορούν και στον τομέα των σπουδών τους και της επαγγελματικής τους αποκατάστασης. Η οικονομική αυτή ενίσχυση αποδεικνύεται ιδιαίτερα ωφέλιμη όταν τα παιδιά την χρειάζονται γι’αυτόν τον πολύ σημαντικό σκοπό.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Γράψτε μας την κριτική σας και κάντε μας καλύτερους

Η ιστοσελίδα te-trust.gr χρησιμοποιεί τα απαραίτητα cookies για την βελτίωση της εμπειρίας πλοήγησης. Όροι Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου