Ασφάλιση σεισμού

Με την κάλυψη του σεισμού μπορεί ένας καταναλωτής ή επιχειρηματίας να ασφαλίσει το κτίριο & το περιεχόμενο του σπιτιού ή της επιχείρησής του και να εξασφαλίσει πλήρως την περιουσία του. Σε περίπτωση σεισμού αποζημιώνεται και μερικός οι ζημίες πχ ρωγμές, βάψιμο, λοιπές κατασκευές ανάλογα με το μέγεθος της ζημίας.

Η κάλυψη του σεισμού είναι σημαντική διότι η χώρα μας είναι σεισμογενής και κάθε χρόνο βιώνουμε εκατοντάδες μικρά η μεγάλα σεισμικά φαινόμενα .

Τι καλύπτει η ασφάλιση σεισμού

Όπως προαναφέρθηκε υπάρχει η δυνατότητα ασφάλισης κτιρίου και περιεχομένου. Συνεπώς, καλύπτονται όλες οι ζημιές που προκαλούνται άμεσα από το γεγονός του σεισμού:

  • είτε στην οικοδομή, δηλαδή στον σκελετό, την τοιχοποιία, τη σκεπή, τις εγκαταστάσεις και σε κάθε άλλο τμήμα της οικοδομής
  • είτε στο περιεχόμενο, δηλαδή την οικοσκευή (αν πρόκειται για κατοικία), τον εξοπλισμό, τα εμπορεύματα, τα μηχανήματα και κάθε άλλο ασφαλισμένο αντικείμενο κλπ.

Σημειώνεται ότι, με την κάλυψη του κινδύνου του σεισμού, καλύπτονται και οι ζημιές στο κτίριο ή το περιεχόμενο που θα προκληθούν από φωτιά που θα εκδηλωθεί συνεπεία του σεισμού. Αυτό σημαίνει ότι αν έχουμε ασφαλίσει το σπίτι μας για τον κίνδυνο της φωτιάς, αλλά δεν το έχουμε ασφαλίσει για τον κίνδυνο του σεισμού, τότε η φωτιά που θα οφείλεται στο σεισμό δεν είναι καλυμμένη.

Προϋποθέσεις ασφάλισης και απαλλαγές

Για να ασφαλιστεί ένα κτίριο για τον κίνδυνο του σεισμού θα πρέπει:

1. Να έχει ανεγερθεί νόμιμα, με οικοδομική άδεια από το 1960 και μετά

2. Να έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τον αντισεισμικό κανονισμό που ίσχυε κατά την κατασκευή του

3. Να μην έχει ζημιές από προηγούμενα σεισμικά γεγονότα Κτίρια που έχουν ανεγερθεί πριν το 1960, πιθανόν να μπορούν να ασφαλισθούν, μετά από έλεγχο και υπεύθυνη δήλωση μηχανικού, περί της αντισεισμικότητας της κατασκευής τους και περί της γενικής κατάστασης στην οποία βρίσκονται. Επίσης, μπορούν να ασφαλισθούν και παλαιότερα κτίρια, που στη συνέχεια ανακατασκευάστηκαν, με οικοδομική άδεια μετά το 1960, τηρώντας τους αντισεισμικούς κανονισμούς που ίσχυαν τη στιγμή της ανακατασκευής.

Στην ασφάλιση του σεισμού ισχύει για όλη την Ελλάδα απαλλαγή 2% επί του ασφαλισμένου κεφαλαίου. Η ασφαλιστική εταιρεία, δηλαδή, θα αφαιρέσει από κάθε ζημιά το 2% επί του ασφαλισμένου κεφαλαίου (όχι επί του ποσού της ζημιάς) και θα μας καταβάλει το υπόλοιπο της ζημιάς.

Πολλές ασφαλιστικές εταιρείες προσφέρουν και πρόγραμμα με απαλλαγή μεγαλύτερη του 2%, με σκοπό τη μείωση του κόστους των ετήσιων ασφαλίστρων.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Γράψτε μας την κριτική σας και κάντε μας καλύτερους

Η ιστοσελίδα te-trust.gr χρησιμοποιεί τα απαραίτητα cookies για την βελτίωση της εμπειρίας πλοήγησης. Όροι Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου