Προσωπικό Ατύχημα Αλλοδαπού

Η TE-TRUST σας προτείνει την ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος Αλλοδαπού, με μόλις 176 € /έτος

Έπειτα από υπουργική συμφωνία , και αναπροσαρμογή του συνόλου των κινδύνων και των καλυπτόμενων παροχών για την κάλυψη πλήρους ασφάλισης ασθενείας των πολιτών  τρίτων χωρών που αιτούνται χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής και ασφαλίζονται σε ιδιωτικούς φορείς.

H ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος Αλλοδαπού καλύπτει:

  • Μόνιμη ολική μερική ανικανότητα αποκλειστικά συνεπεία ατυχήματος.Το ύψος των καλυπτόμενων  παροχών ανέρχεται σε 15.000 € ετησίως με συμμετοχή του ασφαλισμένου 20% κατ’ ανώτατο όριο.
  • Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ασθένεια ή ατύχημα, αποκλειστικά στα εξωτερικά ιατρεία Δημόσιου Νοσοκομείου.Το ύψος των καλυπτόμενων  παροχών ανέρχεται σε 15.000 € ετησίως με συμμετοχή του ασφαλισμένου 20% κατ’ ανώτατο όριο.
  • Νοσοκομειακή περίθαλψη από ασθένεια ή ατύχημα, αποκλειστικά για νοσηλεία σε Δημόσιο Νοσοκομείο. Το ύψος των καλυπτόμενων  παροχών ανέρχεται σε 10.000 € ετησίως με συμμετοχή του ασφαλισμένου 20% κατ’ ανώτατο όριο.

Νέο ανταγωνιστικό πρόγραμμα Ασφάλισης Προσωπικού Ατυχήματος  Αλλοδαπών

Το νέο ανταγωνιστικό μας πρόγραμμα απευθύνεται σε αλλοδαπούς που ζουν, εργάζονται και σπουδάζουν στην  χώρα μας και για τους οποίους η ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη είναι η καλύτερη επιλογή για την περίθαλψη τους.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΝΩΤΑΤΑ ΠΟΣΑ ΚΑΛΥΨΗΣ
Θάνατο  από ατύχημα €  1.000
Μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα € 15.000 ετησίως Με συμμετοχή ασφαλισμένου 20%
Μόνιμη Μερική ανικανότητα από ατύχημα € 15.000 ετησίως Με συμμετοχή ασφαλισμένου 20%
Ευρεία νοσοκομειακή περίθαλψη από ασθένεια ή
ατύχημα εντός νοσοκομείου
€ 10.000 ετησίως Με συμμετοχή ασφαλισμένου 20%
Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ασθένεια ή ατύχημα €   1.500 ετησίως Με συμμετοχή ασφαλισμένου 20%

Σημαντικές Πληροφορίες

  • Οι παροχές της Μονίμου Μερικής Ανικανότητας ακολουθούν τα ποσοστά του σχετικού πίνακα παροχών των Γενικών / Ειδικών όρων που επισυνάπτονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να υπερβούν για όλη τη διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης σε σύνολο το 100% της παροχής Μονίμου Ολικής Ανικανότητας.
  • Όσον αφορά τα Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα & την Νοσοκομειακή Περίθαλψη απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή αποζημίωσης είναι η προσκόμιση των σχετικών πρωτότυπων δικαιολογητικών / παραστατικών (τιμολόγιο, αποδείξεις πληρωμής).
  • Δικαιούχοι του ασφαλίσματος ορίζονται οι ίδιοι ή οι νόμιμοι κληρονόμοι των ασφαλισμένων.
  • Οι ανωτέρω παροχές ισχύουν όλο το 24ωρο εντός της Ελληνικής Επικράτειας και μόνο.
  • Ασφαλίζονται άτομα μεγάλης ηλικίας ακόμα και άνω των 75 ετώ.
  • Η ασφάλιση λήγει με την συμπλήρωση του 75ου έτους ηλικίας του ασφαλισμένου.

Ο κατάλογος τιμών είναι στη διάθεση σας κατόπιν επικοινωνίας σας με το αρμόδιο κλάδο

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Γράψτε μας την κριτική σας και κάντε μας καλύτερους

Η ιστοσελίδα te-trust.gr χρησιμοποιεί τα απαραίτητα cookies για την βελτίωση της εμπειρίας πλοήγησης. Όροι Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου