ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ατλαντική Ένωση
Ατλαντική Ένωση

Η Ατλαντική Ένωση έχει μερικές πολύ εντυπωσιακές διεθνείς συνεργασίες σε επίπεδο μετόχων, συμπεριλαμβανομένων οντοτήτων όπως η Basler. Αυτή η εταιρεία είναι μέλος του Ομίλου της κορυφαίας ελβετικής ασφαλιστικής εταιρείας Baloise. Η Ατλαντική Ένωση είναι μέλος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας για περισσότερα από 100 χρόνια.

Συνδέεται, μέσω σταθερών και πολυετών συμβάσεων, με μια σειρά αντασφαλιστικών εταιρειών που συγκαταλέγονται στις 15 μεγαλύτερες στον κόσμο.

Με ισχυρή παρουσία στον ασφαλιστικό κλάδο, η διοικητική ομάδα έχει ως αποστολή να είναι πιο κοντά και να υποστηρίζει περισσότερο τους πελάτες και τους συνεργάτες της με πολυετή εμπειρία και άριστη οργάνωση. Για 50 ολόκληρα χρόνια χαράσσει την πορεία της με Φερεγγυότητα, Αξιοπιστία και Συνέπεια.

Η Ατλαντική Ένωση έχει επιτύχει έναν από τους υψηλότερους δείκτες φερεγγυότητας στην Ελλάδα για ασφάλιση. Αυτό σημαίνει ότι διαθέτει κεφάλαια σχεδόν 3 φορές περισσότερο από το απαιτούμενο (ελάχιστο επίπεδο απαίτησης για κάθε ασφαλιστική εταιρία, ποσοστό 100%).

Η εταιρεία έχει χαρακτηριστεί ως μία από τις πέντε ταχύτερα αναπτυσσόμενες ελληνικές εταιρείες το 2018 και ήταν κερδοφόρα για 32 συνεχόμενα χρόνια.

Η εταιρεία διαθέτει συνεργάτες και σημεία εξυπηρέτησης σε όλη την Ελλάδα και εξυπηρετεί πάνω από 400.000 πελάτες (ιδιώτες και επιχειρήσεις)

Te-Trust και Ατλαντική Ένωση

Έχουμε την χαρά και την τιμή να συνεργαζόμαστε για χρόνια με την Ατλαντική Ένωση καθώς διαθέτουμε στους πελάτες μας συμβόλαια, αυτοκινήτου, πυρός, προσωπικών ατυχημάτων και υγείας σε μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες, εξασφαλίζοντας κάθε ανάγκη που προκύπτει.

Περισσότερες πληροφορίες για την Ατλαντική Ένωση μπορείτε να βρείτε στο link https://www.atlantiki.gr/