ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Η ΔΥΝΑΜΙΣ είναι μία ελληνική ασφαλιστική εταιρεία με συνεργάτες σε όλη την χώρα. Η ιστορία της ξεκινάει το 1877 όταν η οικογένεια Καρακώστα ιδρύει την ΓΕΝΚΑ.

Η εταιρεία έχει επενδύσει σε διάφορους τομείς όπως στην πλήρη μηχανογράφηση της εταιρείας, στην επιμόρφωση του δικτύου συνεργατών και στην περεταίρω ανάπτυξή της.

Τα οικονομικά αποτελέσματα της ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική το 2020 κινήθηκαν ανοδικά με αποτέλεσμα η παραγωγή της εταιρίας να ανέλθει στα €17.135.000, ενώ οι συνολικές αποζημιώσεις σε €7.840.000.

Παράλληλα υλοποιήθηκαν επενδύσεις ύψους €36.801.000 με τα ίδια κεφάλαια να ενισχύονται στα €21.885.000, σημειώνοντας απόδοση €10,8%.

Αξίζει να αναφερθεί πως παρά τις ιδιαιτερότητες του 2020 η κερδοφορία της εταιρείας ανήλθε σε €2.239.000.

Te-Trust και ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Έχουμε την χαρά και την τιμή να συνεργαζόμαστε για χρόνια με την ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ καθώς διαθέτουμε στους πελάτες μας συμβόλαια γενικών ασφαλίσεων σε μία από τις πιο αξιόπιστες ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ασφαλιστικές ανάγκες που προκύπτουν για τους πελάτες αλλά και συνεργάτες μας.

Περισσότερες πληροφορίες για την ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ μπορείτε να βρείτε στο link https://dynamis.gr/