EUROLIFE FFH

EUROLIFE FFH

Η EUROLIFE FFH αποτελεί έναν από τους κορυφαίους ασφαλιστικούς ομίλους στην Ελλάδα με περίπου 10% μερίδιο της συνολικής αγοράς ασφαλιειών ζωής και γενικών για το 2020. Η δραστηριότητά της ξεκίνησε το 2000 ώς μονάδα ασφαλιστικών δραστηριοτήτων της τράπεζας EUROBANK.

Από τον Ιούλιο του 2021 η Fairfax Financial Holdings Limited ελέγχει εξ ολοκλήρου το 80% του Ομίλου.

Η EUROLIFE FFH εξυπηρετεί περισσότερους από 500.000 πελάτες και συνεργάζεται με ένα ευρύ δίκτυο ασφαλιστικών συνεργατών σε όλη τη χώρα.

Η εταιρεία επιτυγχάνει σταθερά ισχυρή κερδοφορία και διαθέτει υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια που υπερκαλύπτει τις ευρωπαϊκές εποπτικές απαιτήσεις. Ως εκ τούτου, είναι ανά πάσα στιγμή σε θέση να εκπληρώνει άμεσα τις υποχρεώσεις του απέναντι στους ασφαλισμένους του.

Ασφαλιστικά προγράμματα EUROLIFE FFH

Te-Trust και EUROLIFE FFH

Έχουμε την χαρά και την τιμή να συνεργαζόμαστε για χρόνια με την EUROLIFE FFH καθώς διαθέτουμε στους πελάτες μας συμβόλαια υγείας, αυτοκινήτου και πυρός σε μία από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελληνικής αγοράς, εξασφαλίζοντας κάθε ανάγκη που προκύπτει.

Περισσότερες πληροφορίες για την EUROLIFE FFH μπορείτε να βρείτε στο link https://www.eurolife.gr/