ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

Η Ευρωπαϊκή Πίστη είναι μια από τις μεγαλύτερες Ασφαλιστικές Εταιρίες στην Ελλάδα η οποία προσφέρει ολοκληρωμένα ασφαλιστικά προγράμματα σε χιλιάδες ασφαλισμένους της. Η εταιρεία είναι ελληνικών συμφερόντων και αποτελεί την παλαιότερη ασφαλιστική εταιρεία που είναι εισηγμένη στο Χ.Α.Α

Το δίκτυο της εταιρείας απαριθμεί περισσότερους από 5.600 Ασφαλιστικούς Συμβούλους οι οποίοι εξυπηρετούν πάνω από 660.000 ασφαλιστήρια συμβόλαια.

Τα υποκαταστήματα της εταιρείας έχουν ξεπεράσει τα 110 σε όλη τη χώρα και οι αποζημιώσεις που δόθηκαν την περίοδο 2015 – 2020 ξεπέρασαν τα 530 εκατ. Ευρώ.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη λαμβάνει πρωτοβουλίες για μία σειρά δράσεων με περιβαλλοντική ευθύνη και κοινωνικό χαρακτήρα.

Te-Trust και ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

Έχουμε την χαρά και την τιμή να συνεργαζόμαστε με την ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ καθώς διαθέτουμε στους πελάτες και συνεργάτες μας συμβόλαια προσωπικών και γενικών ασφαλίσεων σε μία από τις λίγες ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες, εξασφαλίζοντας κάθε ανάγκη που προκύπτει για τους πελάτες και συνεργάτες μας μας.

Περισσότερες πληροφορίες για την ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ μπορείτε να βρείτε στο link https://www.europaikipisti.gr/